Otevřená náruč církve

26. prosince 2022

(ČB 12/2022) Válka na Ukrajině přišla nečekaně. O to víc jsme jako církev zatím v pomoci obstáli. Evangelické sbory nabídly do dnešního dne ubytování a přímou pomoc zhruba dvěma tisícům uprchlíků. Konkrétně se pomoc organizovala ve 130 sborech, další se podílely finančně. Všem je nutno vyseknout hned na úvod poklonu a velký dík! Ukázalo se, že v církvi dřímá víc, než si často myslíme.

Otevřená náruč církve
26. prosince 2022 - Otevřená náruč církve

Od počátku jsme stáli před otázkou: Jak nejlépe pomáhat, a přitom zvládnout situaci s tím, že většina pomáhajících ve sborech nejsou profesionálové na humanitární pomoc?

Vedle základní sbírky mezi sbory, která vynesla něco ke třem milionům korun, jsme proto ihned v prvních dnech konfliktu vytvořili tým lidí, vedený ústřední církevní kanceláří. Projekt byl řízen i za pomoci online setkávání se zástupci sborů a pro veškeré informace byla již 28. února vytvořena stránka ukrajina.e-cirkev.cz.

broumov

V prvních dnech a týdnech šlo především o to, aby církev byla zařazena mezi příjemce státní pomoci, což vůbec nebylo lehké. Stát totiž improvizoval úplně stejně jako my. 

Jako první injekci jsme poskytli společně s Diakonií částku ve výši 25 000 korun všem sborům, které chtěly poskytnout rychlou pomoc, jako jsou deky či postele. Podařilo se též zajistit množství notebooků, mobilních telefonů a dalšího příslušenství. Na několik far jsme dostali darem též mobilní připojení. Vedle toho od počátku, zhruba 25 farách, začala pro stovky lidí výuka českého jazyka. Zvláštní uznání zaslouží židenický sbor, který vybudoval jednu z největších „jazykových škol“ se stovkami studentů za využití celého kostela.

Nezapomněli jsme však ani na naše ukrajinské krajany. Sborům v Bohemce, Veselinovce a společenství ve městě Pervomajsk jsme předali finanční dar ve výši 250 000 Kč. 

 

Z řady míst se postupně podařilo dojednat masivní finanční podporu. Klíčovým se stalo přijetí koordinátorů, kteří denně pomáhají ve sborech ubytovaným uprchlíkům či těm, kdo to na místě potřebují. Na vlastní realizaci projektu se podílí cca 20 lidí, jejichž zapojení odpovídá cca 7,5 úvazkům. Regionální koordinátoři pracují ve sborech, kde jsou zodpovědni za každodenní pomoc, jako je např. doprovázení na úřad, zajišťování ubytování, zaměstnání a volnočasových aktivit. Na celocírkevní úrovni zaměstnáváme koordinátory, kteří celou situaci monitorují a zajišťují materiální, finanční či poradenskou pomoc sborům. 

broumov2

 

V létě církev začala s podporou drobných stavebně rekonstrukčních prací pro zvýšení kapacity a zlepšení kvality ubytování. Díky tomu se pro uprchlíky na řadě far uzpůsobily prostory k ubytování i pro volnočasové aktivity nebo výuku českého jazyka. K projektu se přihlásilo cca 50 sborů. 

Církev nestála od počátku stranou ani při pomoci na Slovensku. Na počátku krize jsme ve spolupráci s Diakonií poskytli finanční dary ve výši 14 000 €. Dále církev zajistila vodu a jídlo od společnosti Kofola ve výši 15 000 €. A na slovensko-ukrajinské hranice jsme vyslali tři skupiny dobrovolníků.

V Praze se v létě se podařilo otevřít pro ukrajinské uprchlíky knihovnu – naše církev nakoupila ukrajinské knihy a společně s nakladatelstvím Albatros, Skautským institutem a komunitním centrem Svitlo pod záštitou ukrajinské ambasády vybudovala knihovnu, které obsahuje 5000 knih a je místem pro setkávání uprchlíků z Ukrajiny mezi sebou, ale i s českými občany. 

V létě jsme též podpořili volnočasové aktivity, pořádané farními sbory, důležité k snadnějšímu přizpůsobení novému prostředí. Takto bylo podpořeno zhruba 30 sborů. 

ústí nL

Výše uvedená pomoc je realizována díky štědrosti zahraničních i tuzemských dárců. Celkový objem obdržených a přislíbených finančních prostředků na tuto pomoc je zhruba 17 milionů korun a pochází převážně od německých, amerických a švýcarských církevních organizací. 

Jsme realisté a víme, že válka nekončí. Chceme být připraveni i na další vlnu, která pravděpodobně přijde v souvislosti se zimou a zničením ukrajinské kritické infrastruktury. Již nyní proto plánujeme pokračování pomoci pro příští rok.

Po řadě rozhovorů s uprchlíky a koordinátory jsme našli oblasti, které chceme pokrýt v roce 2023. První oblast jsou ženy a děti, pro které budou vytvořeny tzv. „ženské kruhy“. Půjde o malá společenství žen a dětí, ve kterých jim bude poskytována potřebná krizová intervence, psychologická pomoc, vzdělávání v aktuálních tématech apod. Posílat je do specializovaných zařízení není úspěšné. Druhá oblast je cílena na samotné farní sbory, které jsou v důsledku války na Ukrajině zasaženy dopady energetické krize a souvisejícím enormním vzrůstem nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. V rámci této pomoci jim budou poskytnuty finanční příspěvky na úhradu nákladů spojených s energiemi tak, aby se snížila jejich ekonomická zátěž. V přípravě je i literární soutěž pro české a ukrajinské děti, která pomoc doplňuje.

Na závěr nezbývá než poděkovat – nejenom stovkám z vás, kdo jste pomohli či pomáháte, sponzorům, partnerům, všem sborům, ale i ukrajinským uprchlíkům, kteří nám pomáhají chápat samou podstatu křesťanství, kterou je nezištná láska.

Martin Balcar, vedoucí tajemník ÚCK a vedoucí týmu „Ukrajina“
foto: ARo