O časopisu

generaceEvangelický měsíčník vychází od roku 1924. Náplní časopisu je předávat čtenářům, zejména z evangelické veřejnosti, aktuální a nezaujaté zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak z farních sborů. Ekumenicky otevřený časopis se kromě stálých rubrik věnuje různým společenským otázkám, čtenáři mají možnost přečíst si rozhovory se zajímavými osobnostmi nejen z církevního světa, ale i z oblasti kultury a vědy, komentáře k aktuálním událostem i k ekologickým otázkám. Do měsíčníku přispívají renomovaní publicisté, teologové i laici. V posledních patnácti letech se stalo příjemnou tradicí dávat čtenářům vánoční dárek v podobě hudebního CD nebo DVD. Tematický cyklus se v roce 2022 zabývá PŘÍRODOU A STVOŘENÍM. 

Od roku 2010 jsou k dispozici webové stránky časopisu, kde si zájemci mohou přečíst většinu příspěvků (kvůli abonentům s měsíčním zpožděním). V roce 2022 prošel web rekonstrukcí a restruktualizací. Nově funguje na doméně e-cirkev.cz, což umožňuje lepší interakci mezi jednotlivými weby v "církevní rodině". Kromě jednotlivých článků jsou k dispozici také celá čísla ke stažení v PDF. Sledovat aktuální dění v Českém bratru je možné i prostřednictvím facebooku či instagramu.  

Náklad periodika je 2750 ks, roční předplatné činí 450 Kč, rozsah je 48 až 56 stran. Redakční uzávěrka každého čísla je vždy třetí neděli v měsíci. Časopis vychází kolem 15. dne následujícího měsíce.

K dostání ve sborech, v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9) nebo předplatitelům poštou.