Známá sbírka, která pomáhá nejen o Vánocích

6. prosince 2022

(ČB 11/2022) Sbírka Krabice od bot opět začíná a účastní se stovky dobrovolníků, často ze sborů církve. Pro připomenutí: Jde o to, aby na Štědrý den našly pod stromečkem dárky i děti, jejichž rodiny si je nemohou z různých důvodů dovolit. 

Známá sbírka, která pomáhá nejen o Vánocích
6. prosince 2022 - Známá sbírka, která pomáhá nejen o Vánocích

Pro rodiny, kde si dárky dovolit mohou, je Krabice od bot příležitost, jak rozšířit štědrost i za hranice rodinného okruhu. Rodiče společně s dětmi vyberou vhodné dárky, zabalí je a odnesou na sběrné místo. To spravují dobrovolníci, kteří nashromážděné dárky předají tam, kde jsou potřeba: do vyloučených lokalit nebo třeba rodinám v obci, které se potýkají s chudobou. Aby všechny dárky měly podobný formát, tedy aby některé nebyly přehnaně obrovské a jiné zase příliš titěrné, má jako jejich obal sloužit obyčejná prázdná krabice od bot. Odtud název sbírky. 

Krabice od bot však nepomáhá jenom o Vánocích. Krabiceonline.cz představuje celoroční finanční sbírku. Menšími částkami pomáhá dětem a rodinám v obtížných životních situacích, které jsou v kontaktu se středisky či školami Diakonie. Například?

1. Petr a Katka se pěkně starají o své tři děti. Žili s nimi ale na ubytovně a takové prostředí nebylo pro výchovu dětí vyhovující. Navíc ještě museli rodiče platit nesmyslně vysoký nájem. Velmi zodpovědně proto hledali podnájem v normálním bytě. Byli na několika prohlídkách bytů na Plzeňsku a Rokycansku. Aktivně se snažili zajistit svým dětem lepší prostředí, ale vzhledem ke špatné finanční situaci rodiny to pro ně vůbec nebylo snadné. Dar ze sbírky Krabice online jim pomohl náročné období překlenout. 

2. Na rodinu Dvořákových dolehla velká finanční tíseň. Stálé zaměstnání, a tudíž i jistotu pravidelného příjmu měla jen maminka Jana. Firma, ve které pracovala, se ale bohužel dostala do insolvence. Několik měsíců Jana nedostávala celý příjem, který byl pro rozpočet rodiny klíčový. To málo, co dostávala, často dorazilo se zpožděním. Několik měsíců měla paní Jana vážný problém zajistit pro rodinu základní obživu. Příspěvek z Krabice online Dvořákovým pomohl, aby se nepropadli na úplné dno. Nakoupili si potraviny a zbytek peněz použili na náklady spojené s bydlením. 

3. Toto jsou příběhy našich klientů, kterým Diakonie Litoměřice pomáhá, aby si udrželi své vlastní bydlení a neocitli se na ulici. Paní Klára pečuje o nezletilou dceru, ale kvůli prodělané rakovině teď má snížený pracovní úvazek. Roční miminko paní Zdeňky trpí epilepsií. Sama paní Zdeňka musí brát ohled na vlastní zdravotní omezení: astma, celiakie. Je samoživitelka. Dcera paní Toničky studuje střední školu a její maminka ji v tom velmi podporuje. Bohužel si paní Tonička z důvodu vlastního duševního onemocnění neudržela práci. Její příjmy jsou velmi nízké. Paní Lenka ošetřuje dlouhodobě vážně nemocného syna. Pan Ondřej je po těžkém úrazu s trvalými následky. Také se stará o syna, kterého má ve střídavé péči. I díky pomoci z Krabice online si všichni mohli vlastní bydlení udržet. Příspěvky využili pro nákup potravin, jako pomoc s bydlením, na nákup léků a dopravu na lékařská vyšetření. krabice2

4. Paní Veselá se dostala do tíživé finanční situace. Splácela insolvenci po bývalém manželovi a taktéž dluh za byt. Pracovala na plný úvazek, ale vůbec si nemohla být jista tím, že jí firma prodlouží smlouvu. Výživné na dceru posílal bývalý manžel nepravidelně, na to se nemohla spolehnout. Aby toho nebylo málo, paní Veselá prodělala hospitalizaci v nemocnici. Výplata nemocenské nabrala zpoždění. Paní Veselá nezaplatila nájem za jeden měsíc a hrozila jí výpověď z nájemní smlouvy. K tomu ale naštěstí nedošlo, protože pomohl příspěvek z Krabice online. 

5. Terezka a Lucka jsou sestřičky a mají se moc rády. Žijí v pěstounské péči u své babičky. Ta pro své dvě vnučky chce udělat první poslední, přestože to má sama těžké. Je v invalidním důchodu a trápí ji dlouhodobé zdravotní potíže se zrakem. Rozhodla se děvčatům zrekonstruovat pokojíček. Za příspěvek od dárců Krabice online děvčatům pořídila skromnou, ale účelnou šatní skříň, kam si Tereza a Lucie společně ukládají oblečení. 

6. Rodina Ferancových žila v takové bídě, že rodiče pro svých šest dětí nemohly pořídit žádné školní pomůcky. V domácnosti nebyla doslova ani propiska. Maminka se doma starala o nejmladší dceru předškolního věku. Tatínek přišel o invalidní důchod. Všichni bydlí v pronajatém bytě 2 + 1. Po zaplacení nenutnějších výdajů jim měsíčně zbývalo 6000 korun na jídlo, drogerii, léky, oblečení. Bez školních pomůcek se děti těžko mohly vzdělávat. Přitom vzdělání dnes představuje nejlepší způsob, jak se z chudoby dostat. Všechny děti chodí do školy rády, i nemladší dcera Ferancových se do ní těší. Proto jsme rádi pomohli drobným příspěvkem z Krabice online, za který si děti mohly základní školní vybavení pořídit. 

7. Sylva v životě moc štěstí neměla. Dospívala v dětském domově, bydlela v azylovém domě a na ubytovně. Už ve svých 19 letech byla maminka samoživitelka. Pracovníkům Diakonie se povedlo pro Sylvu najít podnájem, jednalo se ale o holobyt. Všichni pomáhali se zařizováním, jak mohli; úřad práce i Sylvina babička. Sylva už měla skoro všechno zajištěno, jen sehnat pračku bylo mimo možnosti všech. Neváhali jsme proto z Krabice online přispět na zánovní, repasovaný přístroj. Sylva a její malé děcko tak jsou konečně zhruba zajištěni. 

8. Partneři Luboš a Věra žili čtyři roky na ulici. Když se jim narodil syn, rozhodli se něco se svou situací dělat. Tatínek si našel zaměstnání, a díky tomu též rodina získala byt 1+1. Luboš ale musel jít na dlouhé dva měsíce na nemocenskou. Rodina si kvůli nižšímu příjmu musela na chod domácnosti půjčovat, což pro ni v její sociální situaci bylo více než rizikové. Přitom bylo potřeba překlenout jenom dva měsíce, než otec zase nastoupí do práce. Rádi jsme pomohli příspěvkem, který jsme mohli rodině zaslat díky stovkám dárců Krabice online. Rodiče mohli bez dalšího zadlužování nakoupit pro synka hygienické potřeby, pleny a kojeneckou výživu. 

9. Už během studií na střední škole porodila Lucka dítě. Žila ve společné domácnosti s maminkou, která pobírá invalidní důchod, a s nezletilým bratrem. Přestěhovala se do vlastního, ale pokoj pro sebe a synka neměla ničím vybavený. Vydělávat si přitom ještě nemůže, protože zároveň s péčí o syna chce dokončit střední školu. Alimenty otec dítěte neplatí. Bylo potřeba překlenout období, než Lucii začnou chodit sociální dávky. Díky příspěvku z Krabice online si Lucie mohla pořídit potraviny, vybavení do svého pokoje a potřeby pro své miminko, které tak může zažívat o něco šťastnější start do života. 

10. Pan Josef se stará o dvě děti. V domácnosti s rodinou žije i babička. Josef zatím pracuje brigádně, takže rodina nemá jistotu pravidelného příjmu. Josef se však snaží svou situaci zodpovědně řešit: Je v evidenci úřadu práce, vyřizuje si sociální dávky a splácí předchozí dluhy. V jednu chvíli ale byla situace rodiny taková, že Josef z brigády zaplatil dva dlužné nájmy a rodině nezbyly finanční prostředky na základní potraviny, školní potřeby a obědy ve škole. Rodině jsme rádi pomohli zajistit prostředky z Krabice online. Z daru pan Josef nakoupil potraviny, školní potřeby a také dětem zaplatil školní obědy na jeden měsíc. 

Všem těmto lidem, dospělým i dětem, jsme pomohli z krizového fondu Krabice online. Pomoci můžete i vy na www.krabiceonline.cz. Jména měníme, abychom chránili soukromí našich klientů. Příběhy jsou ale skutečné.

Adam Šůra
foto: FB Krabice od bot