Zlepšujeme služby

13. září 2022
Zlepšujeme služby
13. září 2022 - Zlepšujeme služby

(ČB 1/2022) V Diakonii vnímáme potřeby každého člověka a snažíme se je naplnit, k čemuž nám významně pomáhají nové postupy a projekty v našich službách a střediscích. Přinášíme vám krátký přehled vítězných inovací za rok 2021. 

Vítězové ředitelských inovací

Do kategorie ředitelských inovací přihlašuje každé středisko jednu inovaci, vítěze hlasováním vybírají ředitelé středisek. 

1. místo Komunitní terapeutická zahrada 
Středisko: Světlo Vrchlabí 
Jedná se o otevřenou oázu pro terapii lidí s postižením, ale je to i místo setkávání, kde se pěstují květiny, zelenina, kde můžou relaxovat děti a kde se taky odehrávají kulturní akce pro veřejnost. To vše je komunitní terapeutická zahrada ve Vrchlabí. Až do jejího otevření podnětný přírodní prostor chyběl. 
Reportáž z terapeutické zahrady ve Vrchlabí naleznete v letním čísle magazínu Tváře pomoci. 

2. + 3. místo Reminiscence s VR brýlemi
Středisko: SCPS Praha
Reminiscence člověku pomáhá uvědomit si, co vše prožil a zvládal, umožní růst jeho sebevědomí i schopnosti zvládat aktuální situace. 
Vedle tradičních spouštěčů vzpomínek (stará fotografická alba, časopisy apod.) jsme začali používat i moderní technologie – tablety a VR brýle (brýle pro virtuální realitu), díky kterým mohou klienti i v době, kdy již nemohou opustit pokoj, cestovat oblíbenými místy. 
Obraz je zároveň přenášen na tablet, a tak můžeme během virtuální procházky s klientem komunikovat, povzbuzovat ho, sdílet pozitivní i negativní emoce. Během následujících sezení těžíme z takto vyvolaných vzpomínek.

2. + 3. místoElektrokola a benecykl
Středisko: Rolnička Soběslav
Sportovní vyžití lidí s postižením bývá dost často těžko řešitelné. V Rolničce mohou díky novému vozovému parku lidé s těžkým fyzickým a kombinovaným postižením a jejich pečující podnikat projížďky po blízkém okolí na benecyklu a elektrokole. 
Benecykl je vhodný nejen pro klienty, kteří jsou upoutáni na vozík, ale i pro ty, kteří třeba z důvodu sníženého intelektu nebo zdravotních obtíží nedokážou sami na kole jezdit.

Vítězové v inovacích služeb 

Do kategorie inovací služeb má možnost přihlásit se jakákoliv služba v Diakonii, za jedno středisko může být nominováno i více inovací. Vítěze vybírá porota na setkání odborných sekcí.

1. místo Edukativní hra na rozvoj vyjmenovaných slov pro celou rodinu
Středisko: Světlo Vrchlabí
Nejen dětem ze sociálně aktivizační služby ve Vrchlabí často dělají vyjmenovaná slova problém. Diktáty a pravopisná cvičení nejsou u dětí oblíbená, jak ale předat učivo v jiné, zábavné formě? Třeba formou hry! Primárně je zaměřena na český jazyk, kromě toho se však formou doplňujících otázek dotýká i dalších témat (přírodopis, fyzika, matematika, pohybové činnosti, všeobecné znalosti).
Hra je vymyšlena tak, aby se lehkými úpravami mohla stát zajímavější či náročnější, kdykoliv je možné vymyslet nové úkoly a hru upravit, aby vyhovovala aktuálním potřebám rodiny.
________________________________________
2. místoRituály
Středisko: Myslibořice
Příchod do domova pro seniory je velká změna nejen pro samotné seniory, ale i pro celou jejich rodinu. K tomu, aby byl co nejpříjemnější, pomáhá rituál. Na samotném oddělení, kam senior přichází, čeká malé uvítací posezení pro něho i pro jeho blízké. Stačí i chvilka seznámení nad kávou a sušenkami.
Jiný rituál je rozloučení se zemřelým klientem. Pro rodinu je ve chvíli, kdy si přijede pro věci svého blízkého, na jeho ustlaném lůžku připravena květina a kondolence, podepsaná pracovníky daného oddělení.
Rituály slouží nejen klientům a rodinám, ale pomáhají také pracovníkům, kteří o klienta přímo pečují.
________________________________________

3. místoZážitkové čtení
Středisko: Rolnička Soběslav
Pro klienty s těžším mentální postižením bývá obtížné najít vhodné činnosti, zážitkové čtení však zaručeně funguje! Rozvíjí hned několik smyslů zároveň – hmat, sluch, zrak, a zapojuje paměť.
Knihy jsou vybírány tak, aby šly dobře ztvárnit vizuálně a měly i filosofický přesah. K vybrané knize se potom vyrobí skutečné loutky, figurky i s jejich prostředím, díky čemuž se při čtení tvoří příběh také vizuálně (např. krabice s pískem, kam se loutky postupně dávají).
K tématu se vybírají i písničky, plní se různé úkoly, poslouchá se hudba na CD, sleduje se film, pěstují se květiny.

Adam Šůra

foto: pexels.com