Všechny „příležitosti“ nově na jednom místě

31. října 2022

(ČB 10/2022) Evangelická církev je solidární. Myslí na ty, kdo potřebují v určité fázi života pomoc, ať už jsou to sbory, nebo jednotlivci. Zdrojem této solidarity jsou fondy plněné řadou zdrojů. 

Všechny „příležitosti“ nově na jednom místě
31. října 2022 - Všechny „příležitosti“ nově na jednom místě

Prvním zdrojem jsou sbírky pořádané sbory, druhým tzv. restituční náhrady od státu, třetí jsou dary od zahraničních partnerů a zvlášť si vážíme čtvrté skupiny, tedy individuálních dárců, kteří myslí na církev ve své závěti či jinak církev obdarovávají. Zde bychom mohli jmenovat stovky lidí. Rád bych všem výše zmíněným jménem církve srdečně poděkoval! 

Nejznámější z vlastních církevních fondů jsou zřejmě fond Jeronýmovy jednoty a grantový program Diakonických a rozvojových projektů (DARP). Možností podpory sborů i jednotlivců je však daleko víc. Nejedná se jen o dary, ale i půjčky, které jsou realizovány buď na základě žádostí, nebo skrze otevřená výběrová řízení. Právě znalost všech možností je základ transparentnosti, o kterou vedení církve usiluje.

Církev je také zaměstnavatel, který poskytuje zaměstnancům a často i klíčovým spolupracovníkům různé benefity – církevní mobilní sít, stravenky nebo pomoc v nouzi či třeba při nákupu automobilu. 

Církev na úrovni ústředí také pomáhá se získáváním externích financí přes své projektové oddělení. Sbory mohou využít při plánování větších, (zvláště) investičních akcí možnost dotací.

Poslední možnost jsou pravidelné i nepravidelné nabídky partnerských církví či organizací z ciziny na stáže, vzdělávání či reprezentování naší církve na konferencích. Jedná se o unikátní příležitost pro studenty, ale i dospělé, pro teology i laiky zakusit práci na jiných místech a něco se přiučit. K tomu všemu ale potřebujeme znát vaše znalosti a obdarování – a z nich pak vybrat vhodné kandidáty. Proto žádáme všechny zájemce o vyplnění krátkého dotazníku.

Přiznám se, že najít všechny možnosti podpory neumím ve spleti řádů a směrnic ani já ani leckdo z mých spolupracovníků. Pro rychlé hledání proto otvíráme webovou křižovatku všech evangelických „příležitostí“ na financování, podporu, stážování či zastupování církve na https://prilezitosti.e-cirkev.cz/. Nečekejte na webu ani jednu fotku, zato očekávejte aktuální seznam všeho „příležitostného“. V případě, že vám zde něco chybí, pište na mail Jiřího Hofmana – 3hswR.4WH.imZba_c5pJ a informaci doplníme.

Martin Balcar