Spolek Exulant vyznamenal sestru Marii Provazníkovou

4. května 2023

(ČB 4/2023) Výbor z. s. Exulant, spolku, který sdružuje zejména potomky českých exulantů pro víru, se rozhodl udělit cenu J. A. Komenského Orbis terrarum sestře Marii Provazníkové. Stalo se tak v sobotu 28. ledna 2023 při schůzi výboru. Sestra Provazníková si cenu mohla převzít osobně, neboť přijela ze své rodné ukrajinské obce Veselynivka na letošní farářský kurz. 

 

Spolek Exulant vyznamenal sestru Marii Provazníkovou
4. května 2023 - Spolek Exulant vyznamenal sestru Marii Provazníkovou

Ocenění je spojeno s nadcházejícím životním jubileem sestry Marie, která v dubnu slaví osmdesáté narozeniny. Je výrazem uznání a díků za věrnost odkazu exulantských předků, za svědectví víry a práci církevní. Předseda spolku Jan Bistranin ve svém proslovu v kostce představil nejdůležitější milníky Mariina života – cituji: „Marie Provazníková se narodila v době 2. světové války ve Veselynivce na Ukrajině, v obci založené potomky pobělohorských exulantů, sama je také z exulantské rodiny. Po všech těch životních peripetiích za sovětské vlády, když se situace na Ukrajině změnila, vstoupila Marie do veřejného života. Do roku 1998 byla Marie Provazníková předsedkyně českého krajanského spolku ve Veselynivce, ale především navázala na duchovní křesťanský odkaz exulantských předků. Když to po době náboženského útlaku bylo možné, byl v roce 1996 ve Veselynivce obnoven nezávislý český bratrský sbor a sestra Marie se ujala jeho vedení. 23. srpna 1999 ji synodní senior ČCE a předseda spolku Exulant Pavel Smetana ordinoval ke službě Slova a svátostí. A sboru sestra slouží dodnes. Od Ministerstva zahraničí ČR obdržela v roce 2013 cenu //Gratias Agit// za šíření dobrého jména ČR v zahraničí.“

Pár slov k ceně Orbis terrarum (okrsek země) – jejím ideovým původcem je MUDr. Josef Čáp, autorem plastiky je sochař a keramik Jiří Dudycha. Jde o zmenšeninu pomníku J. A. Komenského, umístěného v Litomyšli, který vytvořil před 102 lety architekt Alois Metelák. Pomník i tato plastika představují zeměkouli, kolem níž jsou pásy se symboly a výjevy, znázorňujícími Komenského víru (Bible, kalich, Beránek). Své celoživotní snažení zformuloval J. A. Komenský v závěru života v knize Unum necessarium: „Všichni společně máme svá místa na velkém jevišti světa: co se zde děje, týká se všech; slunce dává všem světlo a Bůh oči. … Bůh už na počátku stvoření uložil každému člověku péči o každého bližního. A v celém Písmu (po lásce a poslušnosti Stvořiteli) Bůh nevymáhá nic jiného než lásku k bližnímu, starost jedněch o druhé. Službu a pomoc.“

To je odkaz, na který navázala a navazuje sestra Marie. Odjížděla do válkou zkoušené domoviny s odhodláním, pokud jí síly budou stačit, věrně stát v čele veselynivského sborového společenství a přinášet slovo naděje, povzbuzení a potěšení. Přejeme jí Boží milost, ochranu a vedení do dalších dnů. 

Předání ceny byly přítomny i dcera Olga a vnučka Dáša, které již delší dobu žijí v ČR. Krajanskou komunitu zastoupily Ludmila Bobrovská, Olga Andršová a Růža Hůzová.

Petr Brodský