SOMy sobě a o mládeži s mládeží

7. prosince 2022

(ČB 11/2022) Každý SOMák jistě zažil moment, kdy na chvíli zapochyboval o smyslu svojí práce. Na dlouho plánovanou akci přijela jen hrstka lidí, kolegové z mládeže nevyplnili „doodle“ s plánovanými termíny schůzky, oslovený farář neodpověděl na zaslanou zprávu a na sborové nástěnce už nějaký ten pátek chybí plakátek, kde by se na setkání mládeže upozorňovalo. 

SOMy sobě a o mládeži s mládeží
7. prosince 2022 - SOMy sobě a o mládeži s mládeží

Já bych ale každému, kdo byť na chvíli ztratil motivaci s mládeží pracovat, přál navštívit víkendový sraz předsedů seniorátních odborů mládeže, který se uskutečnil 7.–9. října v Kutné Hoře. Téma střídalo téma, vzduchem létal nápad za nápadem a diskuse pokračovala od úsvitu až do pozdních nočních hodin.

Předsedové nejprve rokovali s vedoucí úseku výchovy a vzdělávání ÚCK Radkou Hojkovou o připravované koncepci pro práci s mládeží v českobratrské církvi, dále řešili možnou podobu seniorátních odborů po reorganizaci církevních seniorátů v roce 2027 a pozastavili se nad problémem alkoholu na mládežnických akcích a konflikty uvnitř kolektivu. Porada přinesla mnoho podnětů a inspiraci pro každého ze zúčastněných, ať už přijel ze seniorátu Ústeckého, Moravskoslezského, nebo z Prahy.

Děkujeme celocírkevnímu odboru mládeže, který víkendovou událost připravil, a pak také sboru ČCE v Kutné Hoře, který pro ni poskytl prostor. Porada neměla smysl pouhého pracovního setkání. Daleko důležitější byly přátelské svazky účastníků, kteří se v rozhovoru, zpěvu a smíchu lépe poznali, objevili krásy Kutné Hory a navázali přátelství, ze kterých může evangelická církev těžit v nadcházejících letech.

Kryštof Sojka
foto: Matěj Bouček