Recenze: Vždyť se mnou jsi ty…

28. ledna 2021
Recenze: Vždyť se mnou jsi ty…
28. ledna 2021 - Recenze: Vždyť se mnou jsi ty…

(ČB 12/2020) Před dvěma lety, když bylo naší českobratrské církvi sto let, vyšla kniha modliteb Vždyť se mnou jsi ty… Uspořádali ji Iva Květonová, Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová, vydal ji a následně distribuoval nosislavský sbor. Kniha do pár měsíců zmizela z pultů knihkupectví, ze zásob sborových kanceláří i ze skladu nosislavského sboru.

Protože se po knize lidé opakovaně ptají, rozhodli jsme se ji vydat znovu v mírně změněné a doplněné podobě. Ubudou některé teoretické texty, naopak přibudou nové modlitby. Slova tentokrát doplní fotografie.

Pomohlo by nám, pokud o knihu stojíte, kdybyste si ji objednali předem, abychom věděli, kolik kusů vydat.

Knihu také můžete finančně podpořit – snížit tak její cenu a napomoci tomu, aby byla dostupnější.

Zatím počítáme s cenou 280 Kč.

Předběžně lze nové vydání knihy objednávat na tomto odkazu: https://1url.cz/@knihamodliteb

Objednávkový formulář najdete také na webových stránkách nosislavského sboru. Kniha vyjde do letních prázdnin 2021.

Proč vydávat, kupovat, vlastnit a snad i číst knihu modliteb?

Může být pomocí, když nám slova modlitby nepřicházejí na mysl a jazyk úplně samy a snadno. Nebo naopak; zarazí nás, že se dá modlit i jinými slovy a za jiné věci, než jsme zvyklí.

Kniha modliteb je vhodná také jako dárek ke křtu nebo konfirmaci, ocení ji lidé, kteří přicházejí nově do církve a učí se věřit, modlit. Pro takové příležitosti se snad i hodí mít několik takových knih ve sboru či doma „do zásoby“.

Pro vás, kdo knihu zatím neznáte, vybírám kousek z recenze Olgy Klímové k prvnímu vydání: Knížka má užší formát, 423 překvapujících stran. Do kabelky se vejde. Sytá červeň pevné vazby nám nedá sbírku v domácnosti přehlédnout a pomůže připomínat jistotu „vždyť se mnou jsi ty“. Celkově: Praktická, hezká, odolná zvenku, inspirativní zevnitř.

Stránky jsou zaplněny slovy modliteb, rozhovorů s Hospodinem, s Bohem, s Pánem, s Duchem svatým … Kotvou je počáteční vnitřní hovor nad 23. žalmem. Pestrost textů celé sbírky, její obsáhlost, potěší. Modlitby mají své autory napříč křesťanstvím, dobou i kontinenty: Ambrosius, Augustinus, K. Barth, D. Bonhoeffer, S. Bukowski, P. Filipi, František z Assisi, M. Josuttis, M. Luther, K. Marti, P. Millar, B. Pascal, K. Rahner, R. Schutz, D. Sölle, J. P. Štorek a další. Škoda, že se autoři výboru dohodli o anonymitě modliteb českých kazatelů….

Sbírka modliteb z Nosislavi nám může pomoci navázat každodenní hovor s Bohem. Teď.

A nakonec. Můžete do ní i přispět svou modlitbou nebo modlitbou z tradice, která je pro vás důležitá nebo která se vám „osvědčila“. Zasílejte do poloviny ledna 2021 na email: lenka.ridzonova@email.cz.

Nosislavský sbor vydává a distribuuje knihu dobrovolnicky, protože to tamním sestrám a bratřím přijde důležité a vnímají to jako svou službu celku církve. Děkujeme moc.

Vždyť se mnou jsi ty... kniha modliteb

uspořádali Iva Květonová – Ondřej Macek – Lenka Ridzoňová

Praha, ČCE 2020.

 

Lenka Ridzoňová