Recenze: Od našich kořenů k otevření druhému

28. února 2023

(ČB 3/2023) „Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.“ (Žd 3,14) 
Právě domov – ten k němuž vzhlížíme, ale i ten, do nějž jsme zasazeni tady na zemi – označuje evangelický kazatel a publicista Martin T. Zikmund za „červenou nit“, spojující texty publikované v knize Stesk po kraji

Recenze:
28. února 2023 - Recenze: Od našich kořenů k otevření druhému

Představuje výběr esejů z let 2015–2022, publikovaných převážně v příloze Katolického týdeníku Perspektivy a doplněných několika kázáními, adresovanými v prvé řadě evangelickému publiku. Už tento výběr naznačuje, že od domova – oiku – vede autorova cesta k oikúmené – celému známému světu, v němž je třeba překračovat úzké konfesijní hranice. 

Kniha představuje soubor fragmentů, vztahujících se jednak k současnému společenskému dění, a především k vybraným momentům a osobnostem domácích i světových dějin – od Karla IV. po Václava Havla. Autor k nim přistupuje s důrazem na masarykovský pohled sub speciae aeternitatis (pod zorným úhlem věčnosti) a na ekumenickou perspektivu. Součástí „našeho“ příběhu jsou mu jak katoličtí světci, tak církevní reformátoři, jako by chtěl vzkřiknout s Kollárem „Váš je Hus, Nepomuk i Cyril!“ I tam, kde se věnuje postavám jednoznačně spjatým s evangelickou tradicí (Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský či Dietrich Bonhoeffer), zdůrazňuje momenty, v nichž tuto tradici překračují a mohou se až překvapivě setkávat se svými katolickými protějšky. Vyvrcholením tohoto důrazu na ekumenickou otevřenost je pak představení Ježíšovy matky Marie nikoli jako tradičního jablka sváru mezi křesťanskými konfesemi, ale jako možné prostřednice mezi tradičně katolickou a evangelickou zbožností. 

stesk_po_kraji

V jistých okamžicích se však nelze ubránit dojmu, že autorova snaha o otevřenost – světu i ekumenické spolupráci – má své meze. Jako by důraz na duchovní rovinu společenských problémů či na ekumenickou spolupráci křesťanských církví měl být stavěn „proti“ někomu – proti islámu či proti sekularizujícímu se světu. Jestliže autor opakovaně zdůrazňuje známou Masarykovu zásadu „Ježíš, ne Caesar,“ je možná na místě se ptát, zda nemá být interpretována spíš jako výzva k Ježíšově radikální otevřenosti než k obraně rozlehlé a přece jasně ohraničené pevnosti „křesťanských hodnot.“ Výhled k „městu, které přijde“ by nakonec mohl otevírat cestu ke sdílení i nad hranicemi křesťanských církví či evropského kontinentu. 

Eliška Foukalová


Martin T. Zikmund: Stesk po kraji. Vybrané eseje a kázání z let 2015–2022. Vydáno vlastním nákladem s finanční podporou nadačního fondu HáBéCéčko, 2022. Druhé, opravené a rozšířené vydání, 103 s.