Recenze: Ke kořenům

14. září 2022

(ČB 4/2022) John Stott, od jehož narození uplynulo v roce 2021 100 let, byl pastor, teolog, zpovědník královny Alžběty II., ale také významný spisovatel, který kromě sepsání více než 50 knih procestoval ve jménu křesťanské organizace Langham Partnership International také mnoho zemí. 

Recenze: Ke kořenům
14. září 2022 - Recenze: Ke kořenům

Tato kniha je jeho posledním dílem, které sepsal rok před smrtí. Rozsahem je nevelká, ale o to více plná jasných a dobře promyšlených vět. Na řadě míst jsem si říkal, že je autor měl rozvést více.

John Stott svůj text rozdělil do 8 kapitol. V předmluvě vysvětluje také název knihy – výraz „radikální“ není politická nálepka pro liberální a reformistické aktivisty 19. století, má zde vskutku označovat toho, kdo se snaží „jít ke kořenům“ (lat. radix-kořen).

V první kapitole s názvem Nekonformita jsme vyzýváni, abychom jako křesťané opustili zejména pluralismus, etický relativismus, materialismus a narcismus. „Nemáme se tedy ani snažit uchovat si svatost útěkem ze světa, ani ji obětovat tím, že se světu přizpůsobíme.“

V druhé kapitole s názvem Podobnost Kristu nám autor na biblických příkladech ukazuje řadu způsobů, jak být jako Kristus.

Třetí kapitola, Dospělost, představuje Stottův nářek nad tím, že ač v mnoha částech světa církev roste, je to růst bez hloubky, bez dostatečného teologického základu. „Být dospělý znamená mít dospělý vztah s Kristem a v rámci něho Krista uctívat, důvěřovat mu, milovat ho a poslouchat.“

obalka

Ve čtvrté kapitole Péče o stvoření autor jasně ukazuje, jak lze aplikovat Bibli na současné problémy. Poukazuje zde na nedostatečnou péči o nám svěřenou planetu. „Výroky ,Hospodinova je země‘ a ,zemi daroval lidem‘ si neprotiřečí, naopak se doplňují.“
Pátá kapitola Skromnost je psána z pozice člověka, který ač svými knihami a přednáškami vydělal miliony, sám žil velmi skromně a zmíněné prostředky věnoval potřebným. Nabádá tu k střídmosti a péči o druhé. „Když se křesťané starají jeden o druhého a o opomíjené, začne být Ježíš Kristus viditelně přitažlivější.“

V šesté kapitole jménem Vyváženost Stott na biblickém textu 1Pt 2,1–17 představuje výčet toho, co znamená být učedník. „Jsme povoláni k individuálnímu učednictví i k pospolitost, k uctívání i práci, k putování i občanství.“
Sedmá kapitola Odkázanost nám má připomenout naší závislost na druhých. Připomíná, že na začátku i na konci našeho života jsme zcela odkázáni na pomoc druhých. 

V závěrečné kapitole s názvem Smrt nám dává autor nahlédnout z mnoha úhlů pohledu křesťanský „život skrze smrt“. „Smrt vzbuzuje v mnoha lidech hrůzu, křesťany však smrt v zajetí hrůzy nedrží.“

Knihu vydalo nakladatelství Biblion ve své Edici klasiků, ve které již nalezneme díla např. Martina Luthera či Jana Husa. Každá kapitola je opatřena komentářem Pavla Černého , kazatele Církve bratrské. 

John Stott: Radikální učedník. Praha, Biblion 2021, 200 s.

Vít Jakoubek