Recenze: Když Boží cesty nedávají smysl

28. ledna 2021
Recenze: Když Boží cesty nedávají smysl
28. ledna 2021 - Recenze: Když Boží cesty nedávají smysl

(ČB 1/2021) Teď, v čase pandemie, nás otázky, jaký má Bůh plán s našimi životy a s tímto světem, napadají častěji. Proč se jeho moc neprojeví a proč se často cítíme uprostřed trápení sami? Mnoho autorů křesťanských publikací se s touto otázkou snaží ve svých dílech nějak vyrovnat, mezi ty moderní patří třeba Yanceyho Kde je Bůh, když to bolí a Zklamán Bohem nebo Lewisův Problém bolesti. Důstojně se mezi ně zařazuje i Larry Crabb svojí nejnovější knihou Když Boží cesty nedávají smysl. Knihu napsal již v pokročilém věku a čiší z ní snaha zdůrazňovat základní kameny křesťanské víry, které byly v průběhu jeho života podrobovány zkouškám.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Základní Crabbovou otázkou je, jak se vypořádat se zásadními obtížemi v našich životech, jejichž smysl nechápeme: Zhoubné nemoci, konec manželství, závažné finanční problémy. Pokud vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, jak se s takovými situacemi vyrovnat? V první půlce své knihy Crabb představuje tři možné přístupy k těmto situacím na základě tří biblických postav:

1. Jonáš se vzepřel, utekl a snažil se zařídit život po svém, jak nejlépe dovedl. Šlo mu o jeho (sobecké) potřeby a když je Bůh nenaplňoval, poznat Boha a přiblížit se k němu ho přestalo zajímat. Nepoznáme se někdy v něm? Jak často jde i nám o naše blaho a naplnění našich potřeb, pěkně vystihl Miloš Rejchrt v písni Srdce čisté („proč manu čekat nad prázdným stolem…“).

2. Pavel (Saul) se podílel na pronásledování křesťanů, protože si Boží cesty, které nedávaly smysl jeho kulturnímu nastavení, překrucoval tak, aby vyhovovaly jeho přesvědčení. Jak často si i my kreativně interpretujeme Boží přikázání, aby souzněla s naším světonázorem? A jak často zatlačujeme do pozadí myšlenky, které narušují naše příliš jednoduché chápání křesťanství?

3. Abakuk se oproti Jonášovi nepokusil od Boha utéct, ale předstupoval před Boha s třesením a s námitkami. Na rozdíl od Pavla si nepřekroutil Boží jednání, aby vyhovovalo jeho světonázoru, ale Bohu důvěřoval. Ne vždy i my porozumíme Božímu plánu, ale potřebujeme Bohu důvěřovat, i když se budeme třást nepochopením, smutkem či vztekem. Jak se třást a důvěřovat Larry Crabb rozebírá v druhé půlce své knihy. To ale už prozrazovat nebudu.

Larry Crabb: Když Boží cesty nedávají smysl. Praha, Návrat Domů 2020, 176 s.

Jakub Drápal