Recenze: Chasidům blíž...

31. října 2022

(ČB 10/2022) Nachman z Braclavi, Jiří Langer, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Elie Wiesel, Chaim Potok, Isaac Bashevis Singer. Pavel Hošek. Pokud nám alespoň jedno z těchto jmen něco říká, je přečtení nové Hoškovy knihy povinnost. 

Recenze: Chasidům blíž...
31. října 2022 - Recenze: Chasidům blíž...

A jsem si jist, že nezůstane u jednoho přečtení. Ke knize se budete vracet. Třeba jen proto, abyste našli ten konkrétní kratičký příběh o jakémsi rabínovi, který… Protože ten kratičký příběh se vás dotkl, něco odhalil, na něco odpověděl, zeptal se právě na tu vaši otázku, uloženou někde hluboko… 

Pokud si stejně jako autor těchto řádků myslíte, že o chasidech a jejich vyprávěních přece už víte dost, je přečtení této knihy příležitost, abyste pokorně, přesně v duchu chasidské cesty, přiznali, že jste se mýlili. To je totiž síla chasidských příběhů. A také všech dalších příběhů, které z nich vyrůstají. 

388_bg
A to je také síla Hoškova geniálního objevu. Že totiž kdesi ve východní Evropě, kousek od hranic mezi Slovenskem a Ukrajinou, kdysi na přelomu osmnáctého a devatenáctého století se všechny důležité otázky a všechny dobré příběhy minulosti i budoucnosti jaksi kouzelně setkaly.Při četbě o chasidech se vám bude drát na jazyk: Ale to je přece přesně to, čemu věřím. Co sám hledám a nacházím, co vyhlížím. Ano, je to přesně ono. A Pavel Hošek to ví také. Ale neřekne to. Nechá na vás, abyste přišli na to, že veškerá pravda a krása tohoto světa a tohoto času, jakož i všech světů a všech časů, má jediný pramen, jediný zdroj. A nejsou to chasidé. Je to ten, k jehož slávě zpívají a tančí… 

V samotné Hoškově knize shledávám pouze dva nedostatky. Oba jsou ale spíš mým vlastním problémem. Tím prvním je číslo 541. To je počet poznámek pod čarou v této ne až tak tlusté knize. Dozvíte se díky nim, že Hošek zase přečetl úplně všechno, co se k danému tématu přečíst dalo. Což ale zjistíte i z dlouhého seznamu použité literatury na konci knihy. Mně osobně ty poznámky jen připadají rušivé.

Tím druhým nedostatkem je, že Hošek v celé knize ani jednou nezmíní jméno … Ale to už je na vás. V mém případě jsou ta jména, která postrádám, dokonce dvě. Tím prvním je Leonard Cohen. To druhé neprozradím. Po přečtení této knihy budete mít potřebu vyprávět. Vyprávět chasidské příběhy, vyprávět ostatním o této knize a o dalších dobrých knihách. A tak se stane přesně to, proč byla tato kniha napsána. Svým vyprávěním přispějete k nápravě světa, k přiblížení vykoupení, k příchodu Mesiáše. 

Richard Dračka
foto: pexels.com


Pavel Hošek: Chasidské příběhy. Mezi židovskou mystikou a krásnou literaturou
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2022, 216 s.