Pražské teologické fakulty a školy slavily společně

28. února 2023

(ČB 2/2023) V úterý 17. ledna, tedy v předvečer celosvětového Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.–25. 1.) se sešli studenti a pracovníci teologických škol a fakult v Praze ke společnému slavení bohoslužeb. 

Pražské teologické fakulty a školy slavily společně
28. února 2023 - Pražské teologické fakulty a školy slavily společně

Letošní setkání v půvabném gotickém prostoru husitského kostela sv. Václava na Zderaze navázalo na řadu setkání z předchozích let a jednalo se již o 16. ekumenickou studentskou slavnost. Podíleli se na ní studenti všech tří teologických fakult Univerzity Karlovy, Institutu ekumenických studií, Evangelikálního teologického semináře, Husova institutu teologických studií a VOŠ JABOK. Podklady pro letošní Týden modliteb připravili bratři a sestry z Minnesotské rady církví v USA. Odráží se v nich bolest z rozdělení mezi lidmi různých ras, a my jsme přitom mysleli i na mnohá rozdělení, která zažíváme v naší společnosti mezi sebou. 

V kázání se studenti každý rok střídají a letos jím posloužil student KTF UK Ondřej Kříž. Inspirací mu byl text z 25. kapitoly Matoušova evangelia, podobenství o ovcích a kozlech. Trochu váhavě a neobratně jsme se pokoušeli zpívat písně v angličtině, vycházející z různých tradic amerického křesťanství: chvalozpěv původních obyvatel, afro-americký spirituál, metodistický hymnus, presbyteriánský gospel. Nakonec i to může být symbolickým výrazem ekumeny – namísto prosazování vlastních způsobů nebo hledání neutrálních projevů se zkoušet přidat třeba nedokonale k jazyku bratří a sester a zakusit jejich zbožnost. Není snadné zorganizovat setkání z tolika různých směrů, a ještě ke všemu ve zkouškovém období, a patří za to dík především organizátorům z Církve československé husitské, která setkání společně s Ekumenickou radou církví v ČR zajišťuje. 

DSC_7402

Bylo to pěkné shromáždění. Tak jako v předchozích letech patřily i k letošní slavnosti také pozdravy akademických pracovníků z jednotlivých pracovišť, rozhovory a pozvání ke společnému posezení v nedaleké hospůdce.

Jana Hofmanová
foto: ARo