Postní sbírka 2023 

27. března 2023

(ČB 3/2023) Dopis představitelů Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE dárcům.

Postní sbírka 2023 
27. března 2023 - Postní sbírka 2023 

Milé sestry, milí bratři, 

dovolte nám, abychom vás opět pozvali k účasti na dalším ročníku Postní sbírky. Loni vybrané prostředky mířily na pomoc Ukrajině proti ruské agresi. Letos se však s podporou vracíme do libanonského Bejrútu. Finance využijeme na podporu komunitní školy a školky v jižní části města, kam chodí děti z chudých syrských a libanonských rodin.  

Věříme, že právě teď, když je pozornost i pomoc světa zaměřena jinam, potřebují lidé žijící v Libanonu naši pomoc více než kdy dříve. Tamní ekonomická a politická krize se neustále prohlubuje. V zemi kolabují dodávky elektrické energie. Běžné věci denní potřeby jsou nedosažitelné nebo jsou dostupné pouze těm, kteří si za ně mohou dovolit zaplatit extrémně vysokou cenu. Nouze se tak nejvíc týká již tak zranitelných skupin obyvatel. 

Význam vzdělání v této krizi neklesá, naopak roste. Sami jsme si během koronavirové pandemie ověřili, jak je důležité, aby děti a mladí lidé mohli chodit do škol. Vzdělání jim může pomoci stát se užitečnými a aktivními členy společnosti. 

Číslo účtu Postní sbírky: 2400384700/2010, variabilní symbol: 3247xxxx (xxxx = číslo sboru)  
Další informace: postnisbirka.cz  

Číslo účtu sbírky na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Sýrii: 292949292/0300, variabilní symbol: 2023  

Mnoho lidí, kteří měli možnost z Libanonu odejít a uniknout místní krizi, tak učinilo. O to víc si vážíme práce našich kolegů v místním komunitním centru Tahaddi, kteří s potřebnými rodinami zůstávají a neustále hledají cesty, jak je podporovat. Jejich činnost pokračovala i přesto, že výtěžek loňské Postní sbírky mířil na Ukrajinu. Naše pomoc pro ně není jen nezbytná finanční injekce, ale také jednoduché vyjádření solidarity, kterou v této době velmi potřebují. 

Sbírka na podporu komunitní školy a školky v jižním Bejrútu bude probíhat v postním období od 22. února do Velikonoc a koná se s podporou synodní rady ČCE. Prosíme o předání této výzvy na jednání vašeho staršovstva a organizaci sbírky mezi členy vašeho sboru. 

I letos jsou nachystány webové stránky www.postnisbirka.cz, kde najdete podrobnější informace a doprovodné materiály. Tištěné letáky a plakáty prosím objednávejte prostřednictvím formuláře na adrese https://www.diakoniespolu.cz/objednavka/. 

Postní sbírka zamíří do Libanonu, pomoc humanitárního střediska Diakonie ČCE ale necílí jen tam. Od 7. února se současně koná sbírka na podporu Syřanů, zasažených nedávným zemětřesením v severozápadní Sýrii. Je jen na vás, koho se prostřednictvím jedné či druhé sbírky rozhodnete podpořit. 

Prosíme, přimlouvejte se spolu s námi v modlitbách nejen za děti a jejich rodiny v Libanonu, ale také za Syřany v oblasti zasažené nedávným zemětřesením a za oběti ruské války vedené na Ukrajině. Děkujeme vám. 

Se srdečnými pozdravy

Kristina Ambrožová,   
ředitelka Střediska humanitární   
a rozvojové spolupráce  

Pavel Pokorný   
synodní senior ČCE 

Jan Soběslavský,  
ředitel Diakonie ČCE 

Nikola Korčáková, Diakonie ČCE

foto: archiv Diakonie, flickr.com (Marc Veraart)