Poselství generálního sekretáře Světového luterského svazu, rev. Martina Jungeho, k setkání Taizé 20

28. ledna 2021
Poselství generálního sekretáře Světového luterského svazu, rev. Martina Jungeho, k setkání Taizé 2020
28. ledna 2021 - Poselství generálního sekretáře Světového luterského svazu, rev. Martina Jungeho, k setkání Taizé 20

(ČB 1/2021) Posíleni tím nádherným příběhem o Ježíšově narození v betlémském chlévě nepřestáváme mít naději a radovat se z Božího rozhodnutí sestoupit na tuto zemi a zapustit v ní kořeny. Pán Bůh vždy najde způsob, jak být s námi (Immanuel)!

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Platí to i v současné době, kdy prožíváme koronavirovou pandemii. Zakoušíme utrpení, které je často spojeno i se ztrátou našich blízkých, a jsme nuceni čelit novým výzvám, jako je obejít se bez vzájemného osobního kontaktu. To se týká i každoročního mezinárodního setkání v duchu Taizé, které se letos neodehraje v ulicích Turína, ale přesune do online prostoru. Avšak, milí přátelé, nesmutněte. Hlavu vzhůru! Náš Pán si vždy najde cestu a přijde nás na naší cestě posilnit jako své děti, které se scházejí v jeho jménu. To je přeci smyslem Božího příchodu na tento svět skrze Ježíše Krista!

Naplňuje mě radostí, že se účastníte tohoto každoročního setkání, že jste schopni vynaložit tolik úsilí, abyste se mohli vzájemně spojit, modlit se, radovat se a společně kráčet vstříc dalším dnům. Ve vašem odhodlání ke smíření – a nyní i k setkání – je znát „prorocký vzdor“, dar víry, kterým Hospodin obdařil vaše srdce. Sláva Bohu za vaše svědectví víry!

Milí přátelé, v těchto dnech často slyšíme výzvy, abychom sdíleli dary, kterými jsme byli obdařeni. Ve světle současného světového dění se ovšem jeví být relevantní následující otázka: Patří naše svědectví o evangeliu a Ježíši Kristu do této doby, nebo nikoliv? Vezmeme-li v úvahu všechny těžkosti, utrpení, výzvy a omezení, kterým čelíme, domnívám se, že právě nyní je více než příhodný čas k tomu, abychom v tomto zmateném a zraněném světě sdíleli skrze své skutky dar víry, naděje a lásky. Milé sestry, milí bratři, součástí tohoto světa jsme jen díky tomu, že nám byl dán dar víry.

Modlím se za vaše setkání v naději, že Hospodin, který si vždy najde cestu k člověku, vás bude provázet i v tomto novém formátu setkání a povede vás dál na vaší pouti naděje.

Z anglického originálu přeložila Adéla Rozbořilová.