Poradní odbor pro církevní hudbu

13. ledna 2022
Poradní odbor pro církevní hudbu
13. ledna 2022 - Poradní odbor pro církevní hudbu

Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:

1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.

2. Čím se aktuálně zabýváte?

3. Co vás těší, co se vám daří, a co vám naopak dělá největší starosti?

4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Ladislava Moravetze, předsedu poradního odboru pro církevní hudbu (POCH).

1. Poradní odbor církevní hudby pracuje ve formacích v různých oblastech:

a) vzdělávání laických církevních hudebníků na Semináři církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA) s personálním obsazením stálých lektorů: Alena Jelínková, Daniela Eklová, Jiřina Dvořáková Marešová, Ester Moravetzová, Lukáš Vendl a Ladislav Moravetz

b) tvorba varhanního (klávesového) chorálníku k novému církevnímu zpěvníku v sestavě: Jakub Dvořáček, Daniela Eklová, Ester Moravetzová, Ondřej Maňák a Ladislav Moravetz (mezi členy tzv. chorálníkové pracovní skupiny patřili dříve také: Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Jiří Schneider a Vojtěch Esterle)

c) tvorba kytarového chorálníku pro nový církevní zpěvník v sestavě: Klára Hanychová, Petr Gallus, Jiří Bureš a Jiří Schneider

d) poradenství v oblasti organologie: Jan Esterle a Ladislav Moravetz.

Ladislav Moravetz

2. Proces vzdělávání formou dálkového studia na SCHEA má ustálený řád, který byl zveřejněn v publikaci Církev zpívající (vyd. Kalich 2018). Od r. 2010 naše církev umožňuje zejména hudebním amatérům, kteří se ve sborech věnují dobrovolnické službě v pozici varhaníků nebo vedoucích pěveckých sborů, aby se přihlásili k přijímacím zkouškám na SCHEA, kde mohou své schopnosti rozvíjet pod dohledem profesionálních lektorů v oboru evangelická církevní hudba. Jde o tříletý intenzivní výcvik v oblasti hry na varhany, liturgické varhanní hry, řízení sboru a sólového zpěvu, který je doplněn informacemi z oblasti hymnologie, dějin církevní hudby, hudební teorie a liturgiky. Po úspěšném zakončení studia synodní rada dotyčné povolává a vysílá do kantorské služby. Máme celkem 40 absolventů. Nyní studuje na SCHEA devět studentů. Termín dalších přijímacích zkoušek je 14. 4. 2022. Těšíme se na nové zájemce.

Před měsícem byla ukončena práce v obou chorálníkových komisích (klávesová i kytarová). Klávesová komise pracovala od r. 2015 na chorálníku nového Evangelického zpěvníku. Nejdříve bylo nutné doladit pracovní postupy (hodnocení existujících i nových doprovodů, tvorba doprovodů k novým písním, korektury) a také se dohodnout na finálním podobě nového chorálníku (viz notová ukázka). Museli jsme stanovit pravidla (vč. výjimek), která byla zapisována a aktualizována do tzv. manuálu. Všechny přijaté doprovody byly prakticky vyzkoušeny od členů komise. O každém doprovodu se hlasovalo, revokace byly možné. Kytarová komise byla vůči klávesové komisi nezávislá. Nejenže mohla písně harmonicky jinak upravit, ale mohla zvolit jinou tóninu, která je pro kytarový doprovod jednodušší.

Členové POCH ve spolupráci s varhanářskými firmami jsou ochotni farním sborům poradit v záležitostech, týkajících se technického stavu varhan, eventuálně navrhnout jiná alternativní řešení, např. pořízení digitálních varhan/klavírů.

3. Těšíme se na nový zpěvník, jak v něm budeme postupně objevovat nové písně a jiné liturgické zpěvy, jako psalmodie, kánony aj. Jsme rádi, že v mnohých sborech jsou obdarovaní a pracovití muzikanti, kteří se k bohoslužbám pravidelně připravují, že je velký zájem o varhanní a sbormistrovské kurzy. Bylo by krásné, kdyby v každém sboru byl alespoň jeden varhaník. Co není, třeba může být. Je třeba stále hledat nové zájemce zejména v mladé generaci. Také v této oblasti nabízíme poradenství.

4. S novým církevním zpěvníkem přichází bohatý repertoár. Vedle známých písní je celá řada nových písní a zpěvů, které nám mohou rozšířit horizont hudebně spirituálního vnímání. Jde o nové přístupy k hodnotám, související s životem víry různých lidí. Mohou to být originální výpovědi, které nás mohou inspirovat. Buďme otevření a tolerantní, nechme se oslovit něčím novým. Nová píseň je zvláštní prostor, do kterého smíme zvídavě se zájmem vstupovat. Často je to ponoření nebo výlet do jiného světa, z kterého se pak vracíme obohaceni. Zpívejte Hospodinu píseň novou! S radostí a díkůvzdáním.


Členové POCH: Jan Esterle, Jiřina Marešová Dvořáková, Ladislav Moravetz (předseda), Ester Moravetzová, Jiří Schneider (za SR), Lukáš Vendl


připravila Adéla Rozbořilová