Porada mládeže letos trochu jinak

15. září 2022

(ČB 5/2022) Porada mládeže má původ v církevních řádech. Jedná se totiž o volební orgán celocírkevního odboru mládeže (COM) a zástupců mládeže, delegovaných na synod (nejvyšší církevní orgán). Vzhledem k délce mandátu by stačilo, kdyby se tato porada konala jednou za dva roky a jediným programem by mohly být právě zmíněné volby.

 

Porada mládeže letos trochu jinak
15. září 2022 - Porada mládeže letos trochu jinak

Už několik let to tak ale není! Stalo se dobrou tradicí, že porada mládeže je každoroční celovíkendová událost, kde se především zástupci seniorátů (často členové SOMu) těší bohatému programu. 

Letošní porada byla v mnohém klasická. Nabídla setkání lidí z různých koutů republiky, kteří se mohli vzájemně obohatit, předat si zkušenosti a načerpat novou energii do další práce. Nejcennější na setkání je uvědomit si, že na práci s mládeží není člověk sám, že každý má nějaké radosti a starosti…

Jako vždy došlo i na vzdělávání formou několika volitelných workshopů, debatu o celocírkevních tématech, která mládež pálí, a navazování/udržování meziseniorátních vztahů. 

A čím byla tedy letošní porada jiná?

Svým místem. Porada mládeže 2022 se nekonala ve sborových prostorách ve městě jako v předchozích letech. Přes 70 účastníků se potkalo v táboře J. A. K. v Bělči nad Orlicí. Přestože nám počasí nepřálo (sníh jsme opravdu nečekali), nabídl nám tábor rozličné prostory a hezkou přírodu.

Z pozice organizátorů mohu říct, že se setkání opravdu povedlo. Naše subjektivní vnímání podpořila i zpětná vazba účastníků, která vyzněla více než pozitivně. To nás potěšilo a těšíme se zase za rok!

Kryštof Sojka, oddělení mládeže

foto: Daniel Vanča