Podzimní tmelení COMu

27. prosince 2022

(ČB 12/2022) Říjnový víkend za polovinou funkčního období COMu sloužil k ohlédnutí, ale i k plánování. Fara v Novém Městě na Moravě nám byla zázemím ke shrnutí toho, co se COMu zatím povedlo a z čeho mají jednotliví členové spíše „mrzení“. A co se tedy od posledního tmelení v listopadu 2021 událo?

Podzimní tmelení COMu
27. prosince 2022 - Podzimní tmelení COMu

Začali jsme s tématem koncepce práce s mládeží. Sešli jsme se se synodní radou a dali vzniknout užší pracovní skupině, která se tématem podrobněji zabývá. Máme za sebou poradu mládeže v Bělči, která v nás stále rezonuje jako povedená, a ze zpětné vazby máme radost a motivaci k chystání další.

Nejen na základě porady mládeže se nám daří zvedat celocírkevní témata a zapojovat do nich mládež. Uspořádali jsme online debatu o strategickém plánu a o rok později i o novém rozdělení seniorátů. Prostřednictvím delegátů mládeže na synodu jsme přispěli k tomu, aby toto téma bylo v seniorátech konzultováno s jednotlivými SOMy. Synodní rada nás pak oslovila, abychom jí pomohli dosadit mladé lidi do komisí a poradních odborů. To považujeme vůči mládeži za skvělý krok!

Snažíme se dbát o péči o SOMy a jejich klíčové lidi. Kromě porady mládeže, která je v tomto odvětví nejviditelnější, proběhlo i víkendové setkání předsedů a rozjíždíme tzv. mentoring. Členové COMu jsou v kontaktu s předsedy SOMů, předávají si informace o dění na jednotlivých úrovních, konzultují spolu současné problémy a hlouběji se poznávají.

Byť jsme se na tmelení nesešli v plném počtu, byl to víkend nabitý diskusemi, ať už těmi formálnějšími, či těmi nad šálkem kávy, nebo při procházce se psem. Podařilo se nám shrnout a zhodnotit některé oblasti našeho působení a částečně jsme začali plánovat další postup.

Přemýšleli jsme i nad tím, jak efektivně předat agendu naším následníkům. Pomalu začínáme chystat další poradu, která bude tentokrát volební. Konat se bude opět v Bělči, v termínu od 10. do 12. března 2023. Pro některé tak může být nejvyšší čas začít přemýšlet o kandidatuře do COMu. Stojí to totiž za to!

Kryštof Sojka