Podzimní kurzy Evangelické teologické fakulty ve Strašicích a v Chotěboři

31. října 2022

(ČB 10/2022) V kamnech to zapraská. Když se místností roznese známá vůně dřeva a vzduch se trochu ohřeje, hned je trochu líp. Platilo to na obou pobytových kurzech, na které se také letos s nastupujícím podzimem vydali studenti Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se svými vyučujícími. 

Podzimní kurzy Evangelické teologické fakulty ve Strašicích a v Chotěboři
31. října 2022 - Podzimní kurzy Evangelické teologické fakulty ve Strašicích a v Chotěboři

Studenti oboru Teologie křesťanských tradic se scházejí ve Strašicích k intenzivní výuce, která tvoří značnou část pensa jinak večerního studia. Během jednoho společného týdne je čeká hodně práce, protože v průběhu semestru mají prezenční výuku převážně jen jednou týdně. Letos v září se tak v kurzech seznamovali třeba s úvodem do studia Bible, s liturgikou, systematikou, religionistikou, hermeneutikou nebo ekumenickou ekleziologií. Kurz je ale samozřejmě také vzácnou příležitostí k rozhovorům, při nichž se noví kolegové seznamují s těmi, kdo přijíždějí už po několikáté. Nemohou chybět ani společné modlitby a bohoslužby, na jejichž přípravě se účastníci podílejí. Důraz na to, že se jedná o ekumenicky otevřené, ale přitom víru aktivně zakoušející společenství, je ostatně pro tento studijní program významný. 

Zatímco ve Strašicích se spíše v komorním prostředí ochutnávalo z pestrého menu různých předmětů, početnější skupina kolegů napříč všemi ostatními obory ETF UK se setkala v údolí Doubravy nedaleko Chotěboře. Studenti evangelické teologie z nižších ročníků se soustředili na jazyky. V jídelně se objevovaly záhadné řecké nápisy, chodbami jedné z ubytoven se zase nesly hebrejské zpěvy. A kdo nebyl ponořen do cizí abecedy a neučil se zrovna koncovky nebo kmeny, účastnil se semináře na téma „krize“ pod vedením Jiřího Mrázka a Karla Šimra. Seminář byl určen studentům sociální a pastorační práce, diakoniky, oboru teologie-spiritualita-etika a vyšším ročníkům evangelické teologie. 

Chotěboř

Společně jsme taky zpívali, povídali, koukali na film, chodili ven, modlili se a slavili večeři Páně. Nezapomenutelný byl jistě společenský večer s bájí o králi Hotútótónovi, s Romeem a Julií a s AZ kvízem. Ranními modlitbami nás provázel příběh o povolání Mojžíše a tématika stvoření, která se v tomto období (1. 9.–4. 10.) připomíná napříč ekumenou. Večerní modlitby si připravili studenti sami. 

Od poloviny týdne naštěstí pršelo, takže se i v Chotěboři zatopilo a už jsme si nemuseli o hořícím keři jen vyprávět. Bylo konečně možné hrát volejbal v blátě, sbírat houby a zažít krásu podzimního lesa a návratu do tepla. 

Na naší fakultě se potkávají lidé z různých regionů, různého věku, různých církví i lidé mimo církev, někteří už mají zkušenosti ze zaměstnání nebo zajímavé zájmy. Je to vzácná pestrost, která se tu vždycky přirozeně vybarvuje a podněcuje k dlouhým hovorům a k přemýšlení. A to je teprve začátek, akademický rok je před námi. 

Jana Hofmanová, studentská farářka na ETF UK