Pastýře známe všichni…

28. února 2023

(ČB 2/2023) Práce vesnické farářky s sebou přináší kromě mnoha pozitiv i menší pestrost, než má třeba farář ve větším městě. I proto se vždy těším na Alianční týden modliteb. 

Pastýře známe všichni…
28. února 2023 - Pastýře známe všichni…

Je to hezká příležitost potkat se v rámci ekumeny, zažít křesťanskou víru jinak, koukat se na věci z trochu jiných úhlů. Alianční týden je rozhovor. Domácí sbor nabídne liturgii, do které vstoupí hostující kazatel svou homilií, při přímluvné modlitbě se spojí křesťané z různých církví a celé to završí rozhovory po bohoslužbách.

Je moc dobré, když se napříč církvemi umíme potkávat, když dokážeme mluvit i o tom, co nás rozděluje, a přitom nesoudit. Člověka vždy znovu překvapí, že to, co se mi zdá jasné, jednoznačné, může někdo vnímat naprosto odlišně.

Letošní Alianční týden byl výjimečný v tom, že se obracel k 23. žalmu a jeho ozvěnám v Písmu. Jeden by si mohl myslet, že zabývat se celý týden známými, často čtenými a citovanými texty z Písma nebude žádná zábava, že se to brzy omrzí. Ale je to právě naopak; každý známe ten žalm, každý máme nějakou představu dobrého pastýře a proto nemusíme nic nově vytvářet. Jen si při návštěvě cizí zbožnosti, při tom pohledu z jiného úhlu dobarvíme a dotvoříme to, co v nás již dlouho bylo.

V některých letech má Alianční týden provokativní témata, chce zvednout ze židle, rozproudit stojaté vody. Letos to bylo jiné, 23. žalm s sebou nepřinesl rozčarování, spíš ujištění, že i když jsme každý jiný, máme jednoho dobrého pastýře. Myslím, že to bylo do této neklidné doby ideální téma.
Alianční týden modliteb se konal ve dnech 8.–15. ledna 2023. Jeho organizátorem je česká evangelikální aliance, která vytváří modlitebního průvodce. Jaké církve se během Aliančního týdne potkají, závisí na místě konání, náš sbor se setkává s dalším evangelickým sborem, s katolíky, s církví bratrskou a s adventisty.

Anna Peltanová, farářka ve Vanovicích