Otevřme bránu!

28. února 2023

(ČB 2/2023) Na evangelické faře a přilehlé zahradě v Chrástu už dlouho otevírají brány k bohoslužbám i ke komunitním a kulturním setkáním. Proto se místní rozhodli doplnit skleněný kříž a altán také novým ztvárněním vstupu na farskou zahradu. Stejně jako u předchozích pozoruhodných děl i v tomto případě je autorem návrhu architekt David Vávra.

Otevřme bránu!
28. února 2023 - Otevřme bránu!

Před několika lety jsme začali uvažovat o novém vstupu na faru, který by měl uměleckou hodnotu a vyjadřoval obsah křesťanského poselství. Oslovili jsme architekta Davida Vávru, s nímž jsme spolupracovali už na stavbě altánu a instalaci skleněného kříže na farské zahradě, které slouží nejen místním, ale lákají také poutníky odjinud. David Vávra po nějakém čase navrhl bránu, která má doplnit kříž a altán a být nejen důstojným a sdělným vstupem na faru, ale svým umístěním také zušlechtěním veřejného prostoru naší obce. Před prázdninami 2022 jsme se rozhodli projekt uskutečnit. 

bránaDveře a brány nás provázejí na každém kroku. Ale jsou to zvláštní místa! Stačí jeden krok a člověk se může ocitnout v úplně jiném „světě“. Ve starověku hrály ve městech brány důležitou roli jako místa veřejného i náboženského života. Zvláštní význam mají v Bibli bohatě zdobené brány jeruzalémského chrámu. Žalmista na tomto místě vyjadřuje radost ze setkání s Hospodinem: „Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.“ (Ž 24,7) „Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.“ (Ž 118,19) A Ježíš sám o sobě říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ (J 10,9) 

Křídlům navržené kovové brány dominují velká písmena Alfa a Omega, tedy první a poslední znak řecké abecedy. V poslední biblické knize Zjevení Janovo označují Krista, který stojí na počátku i na konci dějin. Směrové lišty veřejí vytvářejí optický dojem půlkruhu. A po stranách budou svítit lucerny ze spékaného skla, které vytvoří osobně autor návrhu.

Brána, která by se měla místním i poutníkům otevřít během letošního roku, bude stát asi čtvrt milionu korun. Velkou část už chrástečtí evangelíci vybrali. Pro zajištění zbývající částky vyhlásili veřejnou sbírku na portále Donio. Tam zájemci najdou i osobní videopozdrav Davida Vávry, který dárcům také přislíbil kresbu s motivem brány s osobním věnováním.

Karel Šimr
foto: FS Chrast u Plzně