Otázka na tělo 4/2023

4. května 2023

(ČB 4/2023) Co je pro vás v kázání důležité?

Otázka na tělo 4/2023
4. května 2023 - Otázka na tělo 4/2023

Co je pro vás v kázání důležité?

Bohoslužby jsou pro mě příležitost prožít Boží přítomnost a kázání pro to může otvírat prostor. Může to být krásou používaných slov a jazyka. Přirovnáním, které se dotkne srdce. Příběhem, jenž inspiruje. Zprostředkováním autentické zkušenosti kazatele. Mám rád, když je kázání jednoduché a krátké – úroveň 3.třídy základní školy je pro mě ideální. Naopak si nepotrpím na intelektuálně náročná kázání a složité myšlenkové konstrukce. Přednášky patří na vysokou školu, ne do kostela. 

Petr Štulc, presbyter

Čím jsem starší a čím více mám odkázáno, tím více se snažím, aby bylo kázání srozumitelné a jednoduché. Tím není řečeno, že má být primitivní. Uvědomuji si totiž, že sdělit něco srozumitelně a jednoduše znamená tématu velmi dobře a do hloubky rozumět. Dále se snažím, aby kázání bylo Duchaplné, nikoliv duchaplné. Jinými slovy aby v něm příliš nepřečníval David Novák, ale Kristus. Pokud jsem posluchač, pak se snažím oprostit od předmětu, který učím na Evangelikálním teologickém semináři – od homiletiky, tedy jak kázat, a místo posuzování, jak je dobrá struktura kázání a práce kazatele s textem, se nechat oslovit Božím slovem. 

David Novák, kazatel a člen Rady Církve bratrské

Opomenu teoretickou stránku všeho, co je v kázání důležité, a přejdu k tomu, co je důležité pro mě – otázka na tělo, že? Slovo, evangelium, stále živé a námi nenaplňované příklady ze života Ježíše Krista, humor, vážnost (při reflexi současných problémů), Boží úmysly s tímto světem a díky za každé nové ráno. Ovšem, připravuji-li laicky vedené bohoslužby, tak tohle neumím. A proto díky za sbírky kázání!

Yvona Švaříčková, pastorační pracovnice

Tuhle jsme se o kázání zrovna bavili s jedním naším starším ministrantem, vysokoškolákem, a ten říkal, že má dojem, že kazatelé často jednoduché poslání evangelia zaobalí do tolika různých vrstev, až se to prosté sdělení stane nepřehledné a nepochopitelné. Aby se mi lépe odpovídalo, otázku bych spíš formuloval: Co je pro mě v kázání navíc? Jsou to slova, která odkazují na ego kazatele a slova jimiž formuluje své názory a pokládá je vedle sdělení evangelia nebo je s ním dokonce spojuje tak, jako by se jednalo o obecné pravdy. To je sebeprezentace a manipulace.

Jan Horák, herec a pastorační asistent Arcibiskupství pražského

Přemýšlím, jestli je rozdíl v tom, když kážu a když poslouchám. Asi jde stále o to samé, jen v prvním případě doufám, že to zaklaplo i někomu dalšímu… Důležité pro mě je: Nasvícení biblického příběhu tak, aby se mi mohl zjevit do mých otázek. A spolu s ním zpráva o Boží blízkosti a přijetí (i kdybych pro teď zůstala bez odpovědí).

Juliana Hamariová, farářka

Aby z něj byla slyšet naděje a aby ta naděje souvisela s Kristem a s křesťanskou vírou. A taky aby kázání mělo hlavu a patu a nebylo nekonečně dlouhé. Takhle to mám jako posluchač. A jako kazatel vlastně taky.

Jan Keřkovský, senior Horáckého seniorátu

připravila ARo
foto: Benfoto

banner FR (2)