Otázka na tělo 1/2023

20. ledna 2023

(ČB 1/2023) Bez čeho byste se ve svém duchovním životě neobešli?

Otázka na tělo 1/2023
20. ledna 2023 - Otázka na tělo 1/2023

Bez čeho byste se ve svém duchovním životě neobešli?

Myslím, že ať už to, co nazýváme „Duchovní život“, vypadá jakkoliv, mělo by jít o vědomě strávený čas. U mě jde o čas trávený s vědomím Boží blízkosti, a to i ve chvílích obecnějšího hloubání nad tématy bytí. Více mých přátel pro zpřítomnění duchovního života vyhledává meditační ztišení nebo pobyty v klášteře. Sám nic takového nepoptávám, protože nacházím chvíle k duchovnímu žití i v průběhu běžných dnů. Jisté ale je, že duchovní život, tak jak já ho chápu, se neobejde bez alokovaného času.

Štěpán Esterle, dopravní inženýr

Bez společenství. V dorostu a mládeži v Brně, kde člověk kdysi tříbil názory a postoje; bez společenství evangelických lesních brigád, kde jsme se potkali s manželem. A bez společenství sborů ve všech místech, kde jsem žila. Ráda se do nich vracím, protože staří přátelé tam stále jsou.

Daniela Ženatá, spokojená důchodkyně

Bez křesťanských písniček – starých, nových, to je jedno, zpívám je a hraju, čerpám z nich spoustu sil a jistot. Bez modlitby osobní, nepravidelné: v zátěži prosebné / v radosti děkovné. Bez modlitby mými dětmi vyžádané – večer před spaním, když uzavíráme den. Bez křesťanských setkání, bez lidí, jejich moudrých náhledů na život, na svaté texty, na rozmanité události – moc mi pomáhá, když mohu hodně naslouchat a málo mluvit.

Kamil Vystavěl, farář

Bez cesty do kostela na pěknou liturgickou slavnost, nejlépe s večeří Páně, nebo na večerní nešpory se zpěvem žalmů, bez cesty do přírody, do hor se zasněženou chaloupkou nebo do rozkvetlé pouště v Izraeli, kam snad vyrazíme znovu koncem února. Pravda, ale toto je spíše již nástavba duchovního života. V době covidové uzávěry jsem naopak oceňoval rodinné bohoslužby kolem stolu s manželkou a dětmi.

Jan Kirschner, stavební inženýr

Poslední dobou si čím dál víc uvědomuju důležitost otázek. Těch, které si kladu sama, když o své víře pochybuju. Těch, které občas dostávám, třeba když učím nedělku. Těch, které si navzájem pokládáme s kamarády, kteří víru prožívají a vnímají více či méně jinak než já. Těch, které přináší každodenní život. Můj duchovní život by se neobešel bez otázek, na které se snažím celý život hledat odpovědi.

Ilona Chrastilová, členka brněnského seniorátního odboru mládeže

Adéla Rozbořilová
foto: pexels.com