Některé dobré tradice: Bajbál 2022

15. září 2022

(ČB 6/2022) Tradice nejsou vždy to, čeho bychom se měli držet. Pro mladší ročníky slovo tradice už často nabylo spíše negativních konotací. Máme však tradice, které jsou dobré a stojí za to se jich držet.

Některé dobré tradice: Bajbál 2022
15. září 2022 - Některé dobré tradice: Bajbál 2022

Mezi ně se jistojistě dá počítat i Báječnej bál, ples pražské evangelické mládeže, který se letos konal již potřicáté. A vrátili jsme se o třicet let jaksepatří – tématem byla totiž tentokrát „devadesátá léta“.

Ples probíhal zcela tradiční bajbálovou formou – ve fotokoutku jsme se fotili s dobovými rekvizitami, k tanci a poslechu zahrála kapela Caktus Showband, o předtančení se postaralo velmi profesionální duo manželů Landovských, o půlnoční překvapení zase velmi neprofesionální seskupení členů SOMu v rytmu. Nechybělo samozřejmě ani společné zpívání Báječného bálu (Svítá 14) a tombola! Její výtěžek (4 000 Kč) putoval na podporu rekonstrukce speciální školy naší Diakonie na Praze 4. Zkrátka Bajbál, jak má být, byť v netradičním květnovém termínu (plány na lednové datum nám totiž bohužel narušil covid).

Akce pro mládež se v čase mění s každou novou partou lidí, kteří je organizují; některé zanikají a jiné se zase objevují. A tak je to správně! Bajbál ale zůstává a rád uvidí v příštích letech nové plesající. Kapacita sálu KC Zahrada je jistě dostatečná. Tak se za rok těšíme!

pražský SOM (Pavlína Kroužková)

foto: Jakub Rais