Nakladatelství a knihkupectví Kalich po letech mění majitele

31. října 2022

(ČB 10/2022) Více než 100 let staré nakladatelství a jedno z nejstarších fungujících pražských knihkupectví už nebude patřit Českobratrské církvi evangelické. Ta se rozhodla dát značce KALICH nový impulz k rozvoji. 

Nakladatelství a knihkupectví Kalich po letech mění majitele
31. října 2022 - Nakladatelství a knihkupectví Kalich po letech mění majitele

Vedení církve dohodlo s majitelem nakladatelství Argo a spolumajitelem sítě knihkupectví Kosmas Jiřím Michkem, že se od 7. září 2022 stane majitelem obchodního podílu ve společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o., (dále jen Kalich). 

Kalich se v posledních desetiletích potýkal s konkurenčním prostředím, jemuž – jako církví provozovaná společnost – nebyl schopen efektivně čelit. Firma od roku 2017 prošla několika pokusy o restrukturalizaci a ve vedení se vystřídali čtyři ředitelé. Nyní má možnost zařadit se do vydavatelské skupiny s kvalifikovaným vedením a čerpat benefity s tím spojené.

Značka Kalich zůstane zachována se svou historií, zaměřením na kvalitní literaturu i tradiční okruh zákazníků. Podobně i knihkupectví Kalich, které jako jedno z nejstarších knihkupectví v Praze čtenáři nadále naleznou v Jungmannově ulici 22 s nezměněným týmem. 

„Jsem vděčný zaměstnancům nakladatelství a knihkupectví Kalich za jejich práci v posledním nejistém období a těším se výhledem na další spolupráci v novém uspořádání. Zvláštní poděkování patří zejména řediteli Michalu Plzákovi a jednateli Kalicha Vladimíru Zikmundovi,“ připomíná synodní kurátor Českobratrské církve evangelické Jiří Schneider.

Evangelická církev plánuje s nakladatelstvím úzce spolupracovat. Součástí smlouvy o prodeji je vytvoření ediční rady, kde má evangelická církev svého zástupce. Nový majitel poskytne nakladatelství potřebné zázemí i robustní distribuční síť, která by kvalitní produkci Kalicha mohla nabídnout širšímu okruhu čtenářů.

Rozhodnutí prodat podíl ve společnosti se stoletou tradicí se rodilo těžce a po zralé úvaze a diskusi. Za posledních pět let evangelická církev investovala do Kalicha více než 3,75 milionu korun na příplatcích mimo základní kapitál jako prominutí dlužného nájemného či jako dotaci formou odkupu neprodaných knih. A přestože se za tu dobu podařilo udělat mnoho dobrých dílčích kroků a vydat tituly, které lze bez nadsázky označit za bestsellery, recept na dlouhodobě udržitelné provozování se nenašel a firma byla nadále ztrátová. Proto se na základě rozhodnutí synodu nakonec otevřela i cesta k prodeji.

Proč církev Kalich prodává?

Protože stojí o jeho rozvoj a toho dle zkušeností z minulých let není schopna dosáhnout vlastními silami. Nakladatelství má nyní možnost zařadit se do silné vydavatelské skupiny s kvalifikovaným vedením a čerpat benefity i zázemí a know-how s tím spojené.

Cestu k prodeji otevřelo rozhodnutí synodu, tedy nejvyššího shromáždění celé církve, už před několika lety. Jde o dlouhodobý proces, během něhož církev Kalich značně podporovala (subvencemi, dotacemi, odpouštěním dluhů, odkupem knih, zakázkami na výrobu publikací…) a hledala různé cesty, jak zajistit Kalichu efektivní a dlouhodobě udržitelné samostatné fungování. Přesto kumulovaná ztráta za dobu restrukturalizace činí více než 700 tisíc korun. 

Kdo bude nový majitel Kalicha?

Celý obchodní podíl ve společnosti církev prodává Jiřímu Michkovi, majiteli nakladatelství Argo a spolumajiteli sítě knihkupectví Kosmas. Osoba majitele byla pro prodej významná – přichází s vizí rozvoje, chce zachovat nakladatelství i knihkupectví a zabývá se tituly, které nejsou prvoplánově pouze bestsellery, dobře zná cílovou skupinu, pro kterou značka Kalich dosud fungovala a produkovala kvalitní literaturu.

Hospodaření roku 2021 sice neskončilo ve ztrátě – naopak zisk činil cca 1 mil. Kč – ale je v něm obsaženo mnoho skrytých problémů a mimořádných „podpůrných“ prvků. Tím největším je státní podpora v době mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Spolu s podporou ze strany ČCE dosahují tyto dotace téměř 950 tis. Kč.

Účetnictví rovněž zahrnuje neodepsané pohledávky za roky 2014–2017 a pohledávky po splatnosti za roky 2018–2020 v celkové výši cca 390 tis. Kč.

Knihkupectví i nakladatelství Kalich jsou dlouhodobě pro církev ztrátové i tím, že církev desítky let dotuje knihkupectví nízkým a zcela netržním nájemným. Je jasné, že provozovat knihkupectví v takovém rozsahu a na adrese v centru Prahy je vůči možnému zisku vždy ztrátové. Součástí ujednání s novým majitelem je proto snížená cena (oproti tržní hladině v centru Prahy) za nájem prostor knihkupectví. Tento vstřícný krok vnímá církev jako nutnou dotaci do udržení knihkupectví, což je prioritní.

Zmizí oblíbený knihkupecký krámek? Čtenáři mít obavu nemusejí

Navenek se toho však mnoho nemění. Církev bude své publikace vydávat dál. Spolupráce s Kalichem zůstane otevřena, nový majitel má o ni zájem. Díky robustní distribuční síti se vydávané knihy Kalicha dostanou pod novým majitelem do rukou dalších čtenářů. Jak knihkupectví, tak nakladatelství Kalich budou existovat i nadále.

Církev bude mít navíc větší svobodu v tom, kde která publikace vznikne. Už nyní se omezená část „církevní produkce“ vydává i v jiných „spřátelených“ nakladatelstvích – Eman, Mlýn, Zdeněk Susa atd. Nově bude možné vydávat tam, kde se pro konkrétní typ publikace najdou ty nejlepší podmínky (kvalita produkce, distribuce, cena…).

Součástí smlouvy o prodeji je vytvoření ediční rady, kde má Českobratrská církev evangelická svého zástupce. Rada bude tvořit ediční plán. Počítá se např. s vydáváním tradičních titulů, jako je Evangelický kalendář či Na každý den.

Nový majitel provozuje řadu značek a Kalich kupuje právě proto, aby rozšířil portfolio o specifickou literaturu, kterou pro své zákazníky Kalich dlouhodobě a tradičně produkuje. 

Církev nově neponese rizika plynoucí z podnikání na tak komplikovaném a konkurencí nasyceném trhu, jako je publikování a prodej knih. Značka zůstane zachována, stejně jako možnost promlouvat do edičního plánu. S nově nabytým zázemím a know-how se, jak doufáme, Kalich stane stabilnější a konkurenceschopnější.

Více informací k tématu naleznete na webu církve.