Na čem stojí sbor?

20. ledna 2023

(ČB 1/2023) Příprava rozvojového plánu sboru trvala docela dlouho. Nejdřív jsme o našem sboru a svých vizích či idejích mluvili ve skupině pěti lidí, poté jako celé staršovstvo, a nakonec se jednu podzimní sobotu sešel celý sbor. Při diskusích nám pomáhal i přizvaný facilitátor.

Na čem stojí sbor?
20. ledna 2023 - Na čem stojí sbor?

Co z diskuse vzešlo? Jako správná stabilní stolička stojí sbor na třech nohou, na třech pilířích. Těmi jsou spiritualita, společenství a otevřenost ven. 

Spiritualita jako žití vztahu s Pánem Bohem. Bohoslužby, modlitba, čtení Bible, zpěv. Různá setkání ve sboru, při kterých se, jak věříme, setkáváme i s Pánem Bohem. Společenství sboru, podané ruce, přímluvná modlitba, káva a čaj po bohoslužbách, oslava narozenin, návštěva nemocného, sborový víkend nebo letní tábor. Otevřenost navenek. Pozvání na jarmark, Noc kostelů, rozdávání betlémského světla v parku vedle kostela, srozumitelná vývěska, pohřeb bezdomovce, který žil v okolí kostela. Otázka: Jak být čitelnější, viditelnější, co nabídnout?

Tyto pilíře od sebe nejde oddělit, společenství lidí i akce pro lidi zvenčí znamenají i setkání s Pánem Bohem, doufáme, k tomu zveme, za to se modlíme. Nicméně toto pojmenování tří oblastí je důležité pro to, aby se na žádnou z nich nezapomnělo, aby se stolička nekymácela.

Před časem se mne někdo ptal, jak se sbor vytvořením plánu změnil. Nazvala jsem stav „nakypřením půdy“. Otevřeli jsme různá témata, uvědomili si a pojmenovali slabiny i šance, přemýšleli, zda a jak něco dělat jinak nebo nově. A připomněli jsme si, co je pro nás důležité, bez čeho by sbor nebyl sborem. Půda sboru je nakypřena k novým otázkám, výzvám, nápadům. Našim lidským i těm od Pána Boha.

Modlitba na začátku sborového rozhovoru o rozvojovém plánu:

Pane Bože,

děkujeme za náš sbor, děkujeme za to, co jsme zde zažili, prožili, s kým jsme se tady potkali a mohli se sdílet. Věříme, Pane Bože, že se tady potkáváme i s tebou. Děkujeme za Bibli, písně, za pozvání se modlit.

Děkujeme za slova a znamení, která nás někam nasměrovala, povzbudila, zastavila, napomenula. Děkujeme za lidi, kteří nám o tobě řekli. Různými způsoby, na různých místech, v různém období našeho života.

Pane Bože, budeme mluvit o tom, jaký bychom chtěli mít náš sbor v budoucnu. Děláme to proto, že nám na něm záleží.

Přitom si uvědomujeme a vyznáváme, že sbor i církev, jakkoli jsou to instituce lidské a nedokonalé, jsou tady díky tobě, jsou svaté, protože jsou svolané, shromážděné tebou, tvým Duchem.

Prosíme, buď tady i při našich hovorech, hledáních, plánech. Formuj a reformuj svou církev, náš sbor. Veď nás k sobě, ty a tvoje království ať je tou hlavní vizí.

Amen.

Lenka Rizdoňová
foto: Benfoto