Možnost pro sbory v boji s růstem cen energií

4. října 2022

(ČB 9/2022) Hovořit o růstu cen energií je dnes spíš klišé. Přesto o nich mluvit musíme, protože je to realita. Pro církev jde o velké ohrožení zvlášť proto, že řada sborů využívá sdružený odběr energií na základě smlouvy, která končí v prosinci 2022. I když nyní jednáme o smlouvě nové, není šance na udržení stávajících podmínek a růst bude markantní.

Možnost pro sbory v boji s růstem cen energií
4. října 2022 - Možnost pro sbory v boji s růstem cen energií

Detailní informace o celé problematice s návrhy řešení byly poslány sborům ve sborové zásilce ze dne 8. června. Týkají se zvláště možnosti žádat finanční dotace na opatření proti růstu energií, a to včetně interních církevních zdrojů – zvláště z programu Diakonických a rozvojových projektů (DaRP). 

V rámci výzvy „ČCE a životní prostředí“ je totiž možné žádat i o nemalé dotace na opatření, která mohou výrazně zlevnit provoz sboru – fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla či zateplení. Dovolím si zdůraznit, že DaRP lze kombinovat se státní dotací, čímž se náklady na pořízení sníží zcela zásadně.

Máme radost, že v srpnu 2022 byla na poděbradské faře spuštěna nová fotovoltaická elektrárna (FVE), která patří spolu s elektrárnou v chrásteckém sboru v církvi k prvním vlaštovkám. Poděbradská elektrárna (na fotce) umí vyrobit za ideálních podmínek až 6,5 kW. Oba sbory na pořízení čerpaly obě dotace – státní i z DaRP. Nemůžeme určitě sdělovat přesnou cenu díla, ale obě dotace pokryly většinu celé investice. 

Proto si dovoluji pozvat sbory k promyšlení a podání žádosti ještě tento rok. Termín podání je do 15. 10. 2022 (vzhledem k povinnosti projednání seniorátními výbory je potřebné jim je předat již 25. září, nebo mít předjednané). Podání je plně elektronické, v pěti krocích, a žádat lze o podporu realizací v letech 2023–2024. Projekty úspor energií všeho typu a možné dotace můžete bez ohledu na podporu z DaRP konzultovat na ústředí církve s Petrem Mokrejšem, který si na vaše projekty vždy rád udělá čas. Konzultaci doporučujeme i proto, že u možnosti obdržet dotace od státu je nutné znát způsob užívání objektu a podle něj zvolit správný program (Nová Zelená úsporám nebo Evropské sociální fondy). 

Více o DaRP najdete zde nebo pište na 8hxBV8i6LTrfT7hc0okmb

Martin Balcar, vedoucí tajemník církevní kanceláře