Mládež volila, až nakonec zvolila

4. května 2023

(ČB 4/2023) 10.–12. března se v Bělči sešlo na sedm desítek aktivních členů skupin mládeže z celé republiky. Přijeli diskutovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti a volit zástupce ze svého středu. To všechno v sobě totiž skrývá setkání zvané porada mládeže.

Mládež volila, až nakonec zvolila
4. května 2023 - Mládež volila, až nakonec zvolila

Vítejte v Bělči

V pátek večer nás v Bělči přivítal místní správce Václav Španihel. Přivítal nás ovšem nejen správcovsky, jak by se dalo očekávat, ale i duchovně. Kromě informací o tom, kde najdeme prostěradla a na které dveře zaťukat v případě problémů, jsme se dozvěděli i něco povznášejícího. Za pomoci plyšového zvířete Olafa předvedl Václav svůj vnitřní rozhovor na téma „Jak bělečský správce připravuje pobožnost“. A tento velice humorný vhled do správcovi duše nastartoval uvolněnou atmosféru celého víkendu.

Diskutuji, diskutuješ, diskutujeme

Témata, která nás pálí. Poměrně ohrané sousloví, které ale přesně vystihuje, s jakým zápalem některé diskuse na poradě mládeže probíhaly. Často se diskutovalo neformálně. Ve frontě na oběd, v pauzách mezi programy, po večerech nebo při cestě do Bělče i zpět. V sobotu dopoledne byl však na diskuse a konkrétní témata vymezen daný čas.

PXL_20230310_184310164.MP

Diskutovala se připravovaná koncepce práce s mládeží, vzdělávání pracovníků s mládeží, role seniorátních farářů pro mládež a možné příčiny úbytku farářů v naší církvi s ohledem na mladší generaci. Všechna témata přinesla mnoho zajímavých podnětů a byli jsme potěšeni, že nás při nich vyslechli i zástupci synodní rady, kteří za námi do Bělče přijeli.

„Navrhuji otevřít kandidátku!“

Jedním z očekávaných programů porady byly volby. Každé dva roky volí delegáti celocírkevní odbor mládeže (COM) a zástupce mládeže na synod. COM se skládá z pěti laiků, čtyř farářů a po dvou náhradnících. Zástupce na synod jsme volili tři a k tomu náhradníka za každého z nich. Bylo tedy zapotřebí zmobilizovat poměrně velké množství ochotných jedinců. 

Nejdříve se volil COM. Navrhovalo se hlava nehlava. V každém kole se za bouřlivého jásotu našel vždy někdo další, kdo s kandidaturou souhlasil. A dopadlo to dobře, COM máme kompletní. Dokonce velmi proporční! Jeho devět členů zastupuje sedm různých seniorátů, což je situace spíše unikátní a nadmíru radostná.

COM – laici:

Jakub Trusina
Matěj Bouček
Marta Chovancová
Barbora Litomiská
Dominik Bláha

Náhradnice laiků:

Carolina García
Anna Magdaléna Lapáčková

COM – faráři:

Jan Lavický
Jonatan Hudec
Martin Sabo
Petra Náhlovská

Náhradnice z řad farářek:

Marta Židková
Alžběta Hatajová

Volba zástupců na synod byla odlišná. V tomto případě se jednalo o volby se vším všudy. Dosavadní reprezentanti mládeže museli mít ale radost, podařilo se jim jejich snažení na synodu prezentovat s takovým zápalem, až se to kandidáty jen hemžilo.

Zástupci mládeže na synod:

Ema Pospíšilová
Damaris Kopecká
Jakub Němec

Náhradníci:

Karolína Urbánková
Jan Dostál
Vojtěch Titěra

Přes všechny možné peripetie volby neuvěřitelně odsýpaly. Volili jsme totiž elektronicky. Práce skrutátorů tak spočívala v rozdávání předtištěných unikátních kódů pro jednotlivá kola voleb a pak promítnutí výsledků, které se automaticky vyhodnotily. 

Čas na workshop

Volby byly sice místy napínavé, i tak se ovšem jednalo spíše o pasivní záležitost. Pak tedy přišel čas na worskhopy – příležitost něco se naučit, dozvědět nebo si něco nového vyzkoušet či vytvořit. Možností byla opět celá plejáda: jak si připravit pobožnost, jak předcházet vyhoření, na koho se v církvi obrátit v rozličných situacích nebo jak za pomoci jednoduchých obrázků ulehčit psané i mluvené formě (grafická facilitace). Přístup, jakým se mládež vědomě chce ve své dobrovolné práci zlepšovat, byl opravdu inspirativní!

IMG_7889

Bohoslužby v plné parádě

Jak jinak zakončit poradu mládeže než bohoslužbami? Ty naše vedl Roman Mazur, ale podílela se na nich celá řada přítomných. Od čtení z Bible přes přímluvné modlitby až po epický hudební doprovod. Tato radostná oslava byla plná úsměvů, zájmu a aktivní účasti. A přesně taková byla i celá letošní porada. Těšíme se zase za rok a držíme palce všem nově zvoleným jedincům, kteří budou v příštích dvou letech celocírkevní mládež reprezentovat.

Kryštof Sojka, oddělení mládeže ÚCK
foto: Dan Ridzoň/Dan Vanča