Mládež byla slyšet

16. září 2022

(ČB 7+8/2022) Od 19. do 21. května 2022 se ve Svitavách konalo 4. zasedání 35. synodu ČCE, nejvyššího zákonodárného a řídicího shromáždění v rámci Českobratrské církve evangelické. Kromě 74 poslanců, zastupujících jednotlivé senioráty, jsou k jednání tradičně povoláváni také poradci, mezi kterými jsou vyhrazena tři místa pro zástupce z řad mládeže.

Mládež byla slyšet
16. září 2022 - Mládež byla slyšet

Ti sice nemohou v rámci zasedání hlasovat, mohou však vstupovat do diskuse a podávat návrhy k projednání a schválení. Zatímco funkční období řádných poslanců je čtyřleté, zástupci mládeže se na synodu obměňují každé dva roky. Vybíráni jsou na základě volby, která probíhá ob rok na poradě mládeže (poslední volba se konala v roce 2021, příští nás čeká v roce 2023). Letos byla mládež na synodu zastoupena Jakubem Němcem, Alenou Zapletalovou a Annou Boučkovou. Jednání se účastnila také Eliška Vančová v roli poradkyně za studenty ETF.

DSC_2934-min-1024x683

Jak letošní synod ve Svitavách názorně ukázal, přítomnost delegátů mládeže má na zasedání svůj smysl. Mnohá témata, která jsou v průběhu jednání diskutována, se totiž mládeže týkají, popř. se budou týkat v budoucnu. Aktivně se účastnit synodu jako zástupce za mládež je proto nejen důležité, ale jde také o zajímavou zkušenost, díky které můžeme nahlédnout pod pokličku fungování církve a může nás taky motivovat k další působnosti. Proto bychom rádi povzbudili všechny, kteří mají chuť poznat církev z jiného úhlu pohledu a být součástí jejího současného formování, aby se nebáli a na příští poradě mládeže se do volby na příští delegáty přihlásili.

Anna Boučková