Maso-půst aneb Jak jíst, aby to naše těla i naše planeta přežila

27. března 2023

(ČB 3/2023) „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: ,Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.‘ On však odpověděl: ,Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ (Mt 4,1–11) 

Maso-půst aneb Jak jíst, aby to naše těla i naše planeta přežila
27. března 2023 - Maso-půst aneb Jak jíst, aby to naše těla i naše planeta přežila

Dobrovolný půst jako prostředek pokání, zintenzivnění prožitku modlitby a návratu k Bohu nás provází celými dějinami křesťanství. Vzdát se něčeho vyžaduje vůli a odhodlání. Odpustit si něco, opustit zažité koleje nám může otevřít obzory a nemusí se přitom jednat o naprostý půst. Můžeme vypustit z jídelníčku např. červené maso (jehněčí, hovězí, vepřové…), mléčné potraviny a alkohol, můžeme zkusit stát se na období půstu vegetariány nebo vegany (klimatický půst) nebo si můžeme odepřít sladkosti, čokoládu nebo kuřáci cigaretu.

V minulosti dávné i blízké bylo pro člověka typické, že období hojnosti bylo střídáno obdobími nuceného půstu. Po ulovení a snědení mamuta se zase jedli kořínky a plody, po zabijačkách znovu hrách, kroupy a brambory. Tomuto stavu se lidská těla přizpůsobovala dlouhá období. Naše tělo je navyklé zpracovat, co dostane, a to, co má navíc, uložit na horší časy. V době dostatku jídla v západní společnosti je tato vlastnost našeho metabolismu trochu na překážku. Přejídání, sedavý způsob života, nadbytek tuků a cukrů ve stravě a nedostatek pohybu vede k obezitě, nemocem srdce a tepen, nádorovým onemocněním i cukrovce. Maso, potravina dříve vzácná, se stalo dostupné. Zabití zvířete se navíc odosobnilo, jelikož si většina lidí zakoupí úhledný plastikový balíček v supermarketu, který krvavé hrůzy jatek nikterak nepřipomíná. Mnoho lidí konzumuje maso několikrát za den a jídelníček bez uzenin a vepřového masa si nedokáže představit. Strava založená na potravinách živočišného původu se pak často projeví při odběrech krve zvýšeným obsahem kyseliny močové a tuků. Při vysoké hladině kyseliny močové může vzniknout nemoc dna – krystalky této kyseliny se usazují v kloubech a např. ledvinách; prvním projevem nemoci může být urputná bolest palce nohy. Vysoké neléčené hladiny tuků mohou vést k cévním onemocněním, jejichž projevem může být např. infarkt nebo cévní mozková příhoda.

Jak již bylo částečně naznačeno, problematika konzumace masa se týká celkem tří oblastí – etiky, zdraví a životního prostředí. Nyní se na jednotlivé oblasti pojďme podívat podrobněji.

Etika konzumace masa 

Zabíjet zvířata, která stejně jako lidi prožívají radosti, bolesti a strach, která bytostně touží zůstat při životě, je přinejmenším problematické. Podle některých studií jsou prasata dokonce chytřejší než psi a kočky a dokážou řešit problémy rychleji než mnozí primáti. Jejich kognitivní schopnosti se dají přirovnat ke schopnostem tříletých dětí. Když je jim dána příležitost žít mimo přeplněné velkochovy, jsou zvídavá a tvoří si přátele stejně jako my. S krávami je to podobné. Můžeme zvířata chovat v přeplněných velkochovech, ale také je můžeme chovat lépe, ve volných výbězích farem apod. Pravda je, že konec je stejný – zabití slabšího jedince evolučně silnějším, tedy člověkem. Kdyby naši planetu ovládli mimozemské bytosti mnohonásobně inteligentnější, než jsme my, a rozhodli si lidi chovat jako zdroj bílkovin, těžko bychom jim asi vysvětlili, že se to nemá a je to neetické, když to sami zvířatům, tedy bytostem s nižším IQ a stupněm vývoje, děláme. Z hlediska etiky je problém i v tom, že konzumací červeného masa v podstatě podporujeme chudobu a zhoršování životního prostředí v zemích třetího světa. Na první pohled se to zdá přitažené za vlasy, ale pokud bychom vzali množství vyprodukovaných potravin ve světě a užili je k přímé výživě obyvatel, a nikoli ke krmení dobytka, mohlo by dojít k omezení nedostatku potravin a hladomorů.

Životní prostředí a konzumace červeného masa

Produkce masa je zodpovědná za 57 % všech emisí skleníkových plynů v oblasti stravy; samotné hovězí je pak zodpovědno za 1/4 těchto emisí. V roce 2019 žilo v extrémních klimatických podmínkách 30 % světové populace, pokud emise dále porostou stávajícím tempem, bude v roce 2100 žít v těchto extrémních podmínkách až 74 % světové populace!!! To znamená, že pro 3/4 obyvatel může být planeta Země neobyvatelná a zbytek planety bude čelit neudržitelné imigraci. Průmyslově produkované maso je také největší příčinou odlesňování.

potraviny

Vypalování Amazonského pralesa slouží na uvolnění prostoru pro chov dobytka a na pěstování průmyslového krmiva (např. sóji) pro zvířata. Samotné vypalování lesa zrychluje klimatickou změnu, zhoršuje životní podmínky místních obyvatel a ničí vzácné druhy rostlin a živočichů. Chov dobytka má ohromné nároky i na spotřebu vody. Uvádí se, že na produkci jednoho hamburgeru je třeba tolik vody, kolik průměrný člověk spotřebuje při sprchování za dva měsíce. 55 % veškeré spotřebované vody v USA připadá na chov dobytka, domácnosti spotřebují pouhých 5 %. Z pohledu vynaložené energie, vody, plochy atp. je mnohem úspornější, když člověk zkonzumuje sóju/hrách/pšenici rovnou, a ne ve formě masa.

Zdravotní dopady konzumace červeného masa

Byla nalezena přesvědčivá souvislost mezi větším příjmem červeného masa a rakovinou, zejména tlustého střeva, plic, jícnu, žaludku a prostaty. Bylo také zjištěno, že zvýšená spotřeba zpracovaného masa (např. uzeniny) souvisí s rakovinou tlustého střeva a konečníku, jícnu, žaludku a močového měchýře. Vysoká konzumace červeného a zpracovaného masa je spojována s vyšším rizikem chronických chorob. Také se ví, že vyšší příjem bílého masa nebo drůbeže může mít vliv pozitivní. Americká onkologická společnost (American Cancer Society) uvádí toto doporučení: „Konzumujte zdravou stravu s důrazem na potravu z rostlin a limitujte konzumaci zpracovaného masa a červeného masa. Dieta založená na ovoci, zelenině, celozrnných potravinách a ořeších může být všeobecně doporučena.“ V poslední době se do popředí dostává tzv. středomořská dieta. Pro tu je charakteristické vysoké množství potravy rostlinného původu, olivový olej a střední množství masa, mléčných produktů a vína. Denní konzumace červeného masa a výrobků z něj není ve středomořské dietě doporučována a konzumování bílého masa je preferováno před červeným masem. U osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem středomořská dieta, obohacená olivovým olejem (extra-virgin) nebo ořechy, snížila incidenci většiny kardiovaskulárních příhod.

emise-cr_1920 (1)

Závěrem lze říci, že strava založená na potravinách rostlinného původu, která vynechá nebo výrazně omezí konzumaci červeného masa, bude mít pozitivní důsledky pro zdraví i pro naši planetu. Hodí se pak nejen pro období půstu, ale i pro každodenní život.

Lucie Křivohlavá, lékařka
foto: soucitne.cz, unsplash.com, faktaoklimatu.cz

banner FR (1)