Manželství pro všechny?

13. září 2022
Manželství pro všechny?
13. září 2022 - Manželství pro všechny?

(ČB 1/2022) Téma homosexuality rezonuje. Na letošním synodu se k němu rozproudila živá diskuse, ačkoli na programu bylo jen průběžné schválení dosavadní práce Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi a pověření této komise, aby pracovala v dosavadním duchu. Zpráva byla schválena většinou hlasů, nikoli jednomyslně. Vítám, že Český bratr nabídl prostor i disentnímu hlasu bratra faráře Knorka.

Komise vychází z elaborátu fakultních učitelů Problematika homosexuálních vztahů, který v roce 2006 doporučil synod sborům k diskusi. Je to vysoce kvalitní odborný text, žádné snadné čtení. Pochopil jsem z něj asi toto: Homosexuální praktiky jsou v biblickém pohledu pohanská neřest. Jsou-li však pro někoho jediným způsobem, jak dokáže prožít a vyjádřit milostnou intimitu, která je jedním z největších Božích darů člověku, nemáme se nad něj povyšovat a odsuzovat ho. Ani z jednoho místa Bible nelze při kritickém čtení odvodit jednoznačný kategorický odsudek homosexuality, platný i pro dnešní dobu. Homosexuální láskyplný milostný vztah Bible nezmiňuje, postoj k němu si proto musíme z biblických principů odvodit sami.

Ve Starém zákoně najdeme např. přísný zákaz homosexuální soulože. Jenže zákazů je na tom místě několik, mezi nimi i zákaz osít jedno pole dvěma druhy semen. Když ten druhý nerespektujeme, jakým právem trváme na tom prvním?

Diskusí mnoho nebylo, elaborát zapadl, laici o něm většinou ani nevědí. Někteří duchovní mají pochybnosti, což je zřejmé i z poslední diskuse na synodu. Ptám se, proč se ve sborech o elaborátu nemluví, a dostávám odpověď: Je to téma, které rozděluje církev stejně jako celou společnost. Nedohodli bychom se, jen bychom se zbytečně pohádali. Smutné – ale snad ještě není pozdě.

Současná komise sdílí doslova názor elaborátu, že homosexualita je spíše problém pastorační než věroučný. To lze číst tak, že ve věci máme jasno, je jen třeba toto jasno předat těm, kteří jasno nemají, protože jsou zatíženi věkovitými předsudky, zjednodušujícím fundamentalistickým čtením Bible, rodinnou výchovou. My jsme však v nové situaci: Dnes už nejde jen o to, abychom s láskou respektovali jinakost homosexuálů, především v církvi. Ve hře je pojem manželství. Heslo „manželství pro všechny“ zní jak mimo církev, kde se stalo málo obsažnou deklarací politické pokrokovosti, tak i v církvi, kde jsme – doufejme – konečně na začátku vážného rozhovoru mezi jeho stoupenci a odpůrci, v ČCE i v ekumeně. Je to pro nás důvod i příležitost znovu se zamyslet nad tím, čím je pro nás manželství a jak rozumíme jeho jedinečnosti. Registrovaným partnerům bychom měli dopřát – a také se o to aktivně zasazovat – plné zrovnoprávnění s manželskými páry, např. právo na vdovský či vdovecký důchod. Už kvůli dětem, které s nimi žijí a které by neměly být nijak znevýhodněny proti dětem žijícím v normálních rodinách.

Někteří homosexuálové stojí o manželství, především o svatební obřad. Požehnat jejich touze a vůli žít ve věrném vztahu vzájemné lásky a úcty by nemělo být – a většinou není – pro naše duchovní problém. Vzniká tak ale manželství? Manželství je slovo, které má po tisíciletí ustálený význam, prestiž a důstojnost. Vyjadřuje a symbolicky hájí bytostnou jedinečnost vztahu mezi mužem a ženou, tak jak mu rozumíme na základě Bible a celé kulturní tradice Západu. Budeme křivit jeho význam tím, že bychom jím označovali i stejnopohlavní vztahy? Člověk je vztahová bytost a Bible říká, že Bůh stvořil člověka, muže a ženu. Fandím poslancům, kteří v současné době usilují o to, aby i ústava České republiky konstatovala to, co se donedávna rozumělo samo sebou, totiž že manželství je vztah mezi mužem a ženou. „Registrované partnerství“ zní nehezky, snad se podaří najít pěknější slovo a postupně dosáhnout toho, že se vžije. Čekáme, co nám i k tomu poví komise ustavená synodem – a snad i rozhovory ve sborech, které si dlužíme. ¨

Pavel Říčan, psycholog

foto: pexels.com

Redakce doporučuje prostudovat si zmíněný dokument Problematika homosexuálních vztahů.