Kultura: Plodit i v nečase

18. ledna 2023

(ČB 1/2023) Výstavu s tímto delším názvem můžete zhlédnout od 27. 10. 2022 do 9. 4. 2023 v prostorách Muzea umění Olomouc. A je to opravdu mimořádná výstava, která je věnována tématu dosud v tzv. odborných kruzích zcela opomíjenému, tj. umění, které se zabývalo sakrální tématikou v období totality. I v tomto období se totiž řada umělců, kteří měli z různých důvodů velmi omezené možnosti tvorby, zabývala biblickými náměty, a pokud získali tu možnost, tvořili duchovní a umělecká díla nejen pro sebe „do šuplíku“, ale i pro konkrétní farnosti a kostely, převážně církve římskokatolické, ale i pro bohoslužebné prostory naší ČCE a dalších církví. 

Kultura: Plodit i v nečase
18. ledna 2023 - Kultura: Plodit i v nečase

Pracovníci olomouckého muzea odvedli příkladnou a přímo mravenčí práci, když pátrali po archivech, knihovnách a všech dostupných pramenech, včetně Ústavu pro studium totalitních režimů, hovořili s příslušnými faráři, umělci, architekty, pamětníky. Fotograficky zdokumentovali v té době postavené kostely a vytvořená díla, sehnali i některé stavební plány a modely. Výstava obsahuje artefakty, které se podařilo vypůjčit: obrazy, kresby, sochy, grafiky, vitraje, relikviáře, architektonické plány atd.; zvláštní lahůdkou výstavy a pýchou kurátorů je pak zápůjčka návrhů vitrají Josefa Šímy z Francie. Malíř je vytvořil pro kostel sv. Jakuba v Remeši. 

Na výstavě jsou představeni kromě domácích i čeští výtvarníci, tvořící v zahraničí. Z tohoto velkého množství materiálů pak vznikla nejen zmíněná výstava, ale i krásný katalog, který je ještě obsažnější (s úvodním slovem Jana Graubnera). Na téměř 300 stránkách nabízí na 300 barevných fotografií, pořízených v terénu fotografy MUO Markétou Lehečkovou a Zdeňkem Sodomou. Hlavní dík patří kunsthistorikům, kurátorce Mgr. Šárce Belšíkové a jejímu spolupracovníkovi, emeritnímu kurátoru Mgr. Ivo Binderovi, autorům výstavy i většiny odborných textů, 90 medailonů realizací a asi 90 textů autorů a zadavatelů. Není možné zde vyjmenovat i řadu dalších spolupracovníků, kteří se na katalogu podíleli; i jim patří vřelý dík. Návštěvníka výstavy a čtenáře katalogu jistě udiví, že přes obtížnost doby a situace jak v životě umělců, tak církví se podařilo vytvořit tolik pozoruhodných uměleckých realizací, zvláště na Moravě. 

FgDk4m2WIAAgnzE

Autoři výstavy v této souvislosti také shromáždili množství dalších zajímavých materiálů: Příběhů o statečných farářích, kteří se nenechali zastrašit nepřízní doby, církevními tajemníky, či dokonce Státní bezpečností a pustili se do realizace své vize; o umělcích, kteří se nepoddali represím a nezaprodali se socialistickému realismu na rozdíl od mnoha svých kolegů. Ba naopak přes všechny strasti totalitní „nesvaté doby“ tvořili svobodně, jak jim „srdce velelo“. Samozřejmě se autorům výstavy nepodařilo všechny sesbírané materiály uplatnit a je jistě i mnoho toho, co je třeba ještě probádat. A tak budeme doufat, že toto téma neopustí, ale budou se mu věnovat i dále, a že za čas budeme moci zhlédnout další plody jejich užitečné práce. Ze srdce jim přejeme, aby se to vydařilo. Čtenářům tohoto příspěvku pak vřele doporučuji výstavu navštívit. Nebudou litovat.

Jarmila Radová
foto: Muzeum umění Olomouc (twitter, wikipedia)