Krizový fond sbírky Krabice online

13. září 2022

(ČB 2/2022) Paní Markéta se sama stará o dceru a syna, kterého podporuje i na vysoké škole. Když pár let po rozvodu přišla exekuce, zjistila, že jí bývalý manžel zanechal pořádné dluhy. Kvůli pandemii navíc přišla o práci v restauraci. Našla si proto práci v továrně, jenže utrpěla pracovní úraz, po kterém o zaměstnání přišla znovu. Její příjmy sotva stačily na nájem. 

Krizový fond sbírky Krabice online
13. září 2022 - Krizový fond sbírky Krabice online

Janákovi žili na ubytovně i se sedmiměsíční Janičkou, kterou mají svěřenu do pěstounské péče. V nevyhovujícím prostředí trápily miminko ekzémy a alergie. Skoro veškeré příjmy dali tedy Janákovi na předražený nájem, léky a speciální protialergickou výživu pro Janu. Podařilo se jim přestěhovat do lepšího bytu. Byl ale nezařízený, bez pračky a nábytku, na což Janákovým chyběly prostředky.

Paní Alena se sama stará o dvanáctiletou dceru. Pracuje ve výdejně jídel. Kvůli pandemii jí byl zkrácen úvazek na pět hodin denně, výdejna fungovala v omezeném režimu. Do toho se musela vystěhovat z bytu a složit kauci na nový. Bojovala s placením nájmu a na další životní potřeby jí nezbývaly prostředky. 

Podobně na tom byla paní Zuzana. Po propuštění z výkonu trestu našla přístřeší v azylovém domě Diakonie a usilovala o navrácení svého desetiletého synka do péče. Chvíli to vypadalo, že se jí nepodaří najít práci, protože je téměř neslyšící. Nakonec získala zaměstnání na částečný úvazek. Výdělek ale zdaleka nestačil na pokrytí potřeb rodiny, například na nutné školní pomůcky pro syna.

S takovými příběhy se v Diakonii potkáváme denně. Proto jsme se už před rokem rozhodli pro nový způsob pomoci ze sbírky Krabice online. Vedle dlouhodobých projektů na pomoc dětem jsme otevřeli krizový fond. Díky němu mohou rodiče v nouzi dostat rychlou finanční pomoc na základní potřeby. Od prosince 2020 jsme tak přispěli už 134 rodinám, které nominovali naši sociální pracovníci z azylových domů, krizových a terénních služeb. Nejčastěji jde o rodiny samoživitelek nebo rodiny s více dětmi, jejichž finanční problémy prohloubila pandemie covid-19. Dary putují na pomoc s bydlením, na potravinovou pomoc a školní pomůcky, hygienické potřeby a respirátory, kojeneckou výživu a plenky.
V našich terénních službách, poradnách, krizových centrech a azylových domech s rodiči v obtížné situaci pracujeme v Diakonii po celý rok. 

A jak konkrétní žádosti vypadají? Třeba takto: Osmičlenná rodina, pět chlapců a jedna dívka, která by měla chodit do předškolní přípravy, ale nebyla přijata, protože třída už byla naplněna. Rodina bydlí v pronajatém bytě 2 + 1. Matka pečuje o nejmladší dceru, nechodí tedy do zaměstnání. Otec je nezaměstnaný a bylo mu zamítnuto prodloužení invalidního důchodu. Po zaplacení nejnutnějších výdajů rodině zbývá 6 000 Kč měsíčně na potraviny, drogerie, léky, oblečení. Nebo takto: Těhotná nezletilá dívka, narození dítěte očekává do tří měsíců. Vyrůstala v řádné, ale nemajetné a prosté rodině. Potřebuje podpořit ve schopnostech, potřebných pro zvládání rodičovství. Spolupracuje se sociálně-právní ochranou dětí, pravidelně dochází do poradny, je evidována na úřadu práce. Nemá k dispozici prostředky na základní vybavení pro novorozeně. A nebo takto: Otec se stará o dvě děti, v domácnosti s rodinou žije babička. Tatínek je v evidenci úřadu práce a zatím pracuje brigádně, plat tedy nedostává pravidelně. Sociální dávky si bude teprve vyřizovat. Už nyní ale musí splácet své předchozí dluhy. Situace v rodině je tedy taková, že hlava rodiny zaplatí z brigády dva dlužné nájmy a rodině nezbývají finanční prostředky na zajištění základních potravin, školních potřeb a obědů ve škole. A ještě takto: Šestnáctiletá slečna je na svou žádost umístěna v zařízení Diakonie, matka ji doma psychicky týrala. I přes nepříznivé rodinné zázemí se sama zodpovědně připravila na přijímací zkoušky a úspěšně je zvládla. V září nastoupila na vysněnou střední průmyslovou školu, maturitní obor ekonomika a podnikání. Nyní potřebuje finančně podpořit. 

Do tří dnů

Příspěvek zasíláme prostřednictvím středisek Diakonie vždy do tří pracovních dní, obvykle ve výši 5000 Kč na rodinu. Několikrát jsme již přispěli vyšší částkou, například u paní, která při požáru přišla o všechno vybavení na zimu a dřevo na topení. Nejvhodnější formu pomoci vždy domlouváme se sociálními pracovníky, kteří rodinu dobře znají. Ke konci minulého roku jsme z fondu poskytli 670 485 Kč.000828_05_008919

Z výtěžku Krabice online také dál pokračuje dlouhodobá pomoc pro děti z pěstounských rodin, azylových domů nebo sociálně vyloučených lokalit formou doučování, předškolní přípravy a volnočasových aktivit. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Zdeňka Sobotová, Diakonie ČCE

foto: diakonie.cz