Korálky událostí

15. září 2022

(ČB 6/2022) Vzdor svému názvu je to kniha plná chutného a šťavnatého čtení. A pečlivě odborná.

Korálky událostí
15. září 2022 - Korálky událostí

Přibližuje život obou evangelických církví v Předlitavsku, tedy v „neuherské“ části Rakouska-Uherska od roku 1848 do roku 1914. Odkrývá zápas církve o svobodu evangelia v časech obou zlých diktatur do roku 1989. A autor se z pozice mladého muže věnuje období svobody církve až do současnosti. 

obálka

Adam dokáže téměř nemožné. Držet se vytyčeného cíle – provést kritickou analýzu církevního zřízení a řádů Českobratrské církve evangelické. A současně na tuto časově-právní osu věšet jako korálky události, vztahy, informace pro jasnou většinu nás neznámých. Je to skvělé prolnutí informací odborně právních s informacemi běžného, nejen církevního života. 
Prostě kniha, která církvi i veřejnosti dosud chyběla. 

Adam Csukás: Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech. Jihlava, Mlýn 2022, 344 s.

Daniel Ženatý

foto: pexels.com