Konzervatoř Evangelické akademie: úspěšný rok oslav

4. října 2022

(ČB 9/2022) Škola je živý organismus, který v sobě akumuluje mladé lidi s jejich představami, myšlenkami, vizemi a talentem. Vzniká tak inspirativní a tvůrčí atmosféra, z níž se rodí leccos zajímavého. Kde jinde by se tento explozivní proces mohl projevit více než na konzervatoři – střední škole uměleckého zaměření?

Konzervatoř Evangelické akademie: úspěšný rok oslav
4. října 2022 - Konzervatoř Evangelické akademie: úspěšný rok oslav

Stejně jako ostatní školy, jejichž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická (ČCE), i Konzervatoř Evangelické akademie (KEA) oslavila v uplynulém školním roce 2021/2022 třicáté výročí založení. Takové výročí samozřejmě skýtá mnohé možnosti, jak s uměleckou energií naložit a vtáhnout do slavnostní atmosféry nejen pedagogy a žáky, ale i posluchače koncertů a divadelních představení.

Rok oslav

Oslavy zahájil 7. října 2021 koncert pod patronací Moravské filharmonie Olomouc s podtitulem „To nejlepší z klasiky“. Speciálně pro tento účel vznikl i zvláštní abonentní cyklus, jímž škola lákala veřejnost na hudební lahůdky různých stylů a žánrů nejen do prostor své raně barokní budovy v ulici Wurmova, ale také do sálů Vlastivědného muzea, Arcibiskupského paláce, Domu u parku či do kostela ČCE v Olomouci. Koncerty i další doprovodné události vznikly za úzké spolupráce studentů, pedagogů a jejich hostů. Všichni společně měli jeden cíl: poukázat na to, že v Olomouci již více než jedno desetiletí sídlí střední škola s výjimečným zaměřením.

kea1

K jejímu vzniku přispěla na počátku devadesátých let 20. století iniciativa manželů Horkých, kteří usilovali o obnovení tradice církevního hudebního školství. Nyní konzervatoř nabízí úplné středoškolské vzdělání v oborech hudba a zpěv a vychovává mladé hudebníky pro profesionální dráhu.

Hlavní oslavy byly soustředěny na sobotu 16. 10. 2021. Začínaly slavnostními fanfárami s průvodem a zahajovacími bohoslužbami v evangelickém kostele. Po celý den byla škola otevřena a konaly se koncerty i další události (literární kavárna, výtvarné dílny, dětský program, profesionální loutkové divadlo…).

Další možnost nahlédnout tzv. pod pokličku umělecké školy v době běžné výuky se naskytla 12. 10. 2021, kdy byl slavnostní den otevřených dveří.

Četné koncetry a vystoupení

V říjnu škola představila posluchačům také Jubilejní abonmá. Bylo rozděleno do tří řad. První z nich, řada A, s názvem „Slavíme 30 let“ zahrnovala koncert pedagogů, hostů a orchestrální koncert. Vrcholem této řady se stal orchestrální koncert 30. 3. 2022 v Arcibiskupském paláci ke Dni setkání absolventů. V úvodu zaznělo Pergolesiho Stabat Mater (sóla Anna Talašová, Anna Dostálová, hudební nastudování Pavel Koňárek) a poté Šostakovičův Klavírní koncert č. 2 (sólistka Kamila Holíková, dirigent Tomáš Klásek). 

Řada B s podtitulem „Společně“ přinesla trojici koncertů, které vzešly ze spolupráce olomouckých základních uměleckých škol ZUŠ Iši Krejčího a ZUŠ Žerotín s Konzervatoří Evangelické akademie. Závěrečný koncert této řady se konal v sále MFO Reduta 27. 4. 2022.

Poslední řada C byla koncipována jako sváteční setkání a rozjímání s podtitulem „Slovem a hudbou“. Koncerty se odehrály v době povánoční a velikonoční 19. 1. a 6. 4. a hudbu doplnila recitace tematicky laděných veršů.

Bonusovým dárkem posluchačům se stal koncert „A tradičně něco navíc“ v podobě průřezu operou W. A. Mozarta //Figarova svatba// dne 1. 12. 2021 v nastudování studentů KEA.

Úspěchy studentů na soutěžích

Mimo všechna tato koncertní vystoupení prokázali mnozí studenti mimořádnou aktivitu a svůj talent, když reprezentovali školu na významných hudebních soutěžích. Ze soutěže Pro Bohemia Ostrava si ocenění odnesla Anna Dostálová, Simeon Hána a Emma Masaryková. Na Pražském pěvci školu reprezentovali a ceny získali Tereza Ventrubová, Anna Dostálová, Matěj Sehnal a Zdeňka Škorpilová. Tereza Galová ve hře na klavír se umístila na mezinárodní Novákově soutěži a na soutěži Beethovenovy Teplice a Anežka Konečná na mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy Broumovská nota. Na mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno zazářila Emma Binderová ve hře na fagot a oceněni byli také Václav Martinec ve hře na trubku a Martin Kužela ve hře na trombon. Také soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice vynesla konzervatoři ocenění pro Dechové trio KEA ve složení Eliška Vičarová, Jan Šujan, Eliška Bukovská.

Jak je patrné, škola – a ta umělecká zvláště – žije neustálými vzruchy a novými událostmi. Je to nikdy nekončící proces vzdělávání, rozvoje, růstu, plný tvůrčí energie. A tak škola zasahuje do kulturního dění Olomouce i přilehlého regionu a vnáší do všedních dní duchovní a umělecký rozměr.

Alice Ondrejková, konzervatoř Evangelické akademie

foto: KEA/Peter Remeník