Jsme spolu na cestě

4. října 2022

(ČB 9/2022) „Jsme spolu na cestě!“ To je heslo partnerské konference, která se v červenci 2023 bude konat v Olomouci. Jde o partnerství mezi naší církví a církvemi v USA a ve Skotsku. Od 9. do 13. července 2023 se sejdou zástupci partnerských sborů, Diakonie a fakult, zvány jsou všechny generace, zvlášť i mladí lidé. Vítáni jsou také zástupci sborů a organizací, které májí zájem partnerství navázat. 

Jsme spolu na cestě
4. října 2022 - Jsme spolu na cestě

Konference nabízí nejlepší možnost hodně se dozvědět o tom, jak může být partnerství přínosné pro sbor, pro diakonickou instituci nebo i pro pěvecký sbor. A hlavně je samotná konference živé svědectví o tom, jak partnerství spojuje lidi, pomůže najít nové přátele i inspirovat. 

Na partnerské konferenci v Olomouci budeme spolu slavit bohoslužby a diskutovat o životě jako křesťané, budeme zpívat, společně vařit, dělat výlety a mnoho dalších věcí. Hlavním jazykem na konferenci bude angličtina. Alespoň základní znalost angličtiny je proto nezbytná, není však třeba lámat si hlavu s její dokonalostí. Témata budou z oblasti, která se týká motivu společné cesty: V rodině, ve sboru, ve společnosti a i v našem partnerství kolem světa, kde jsme bratry a sestrami jako členy té jedné velké křesťanské rodiny. Bydlet se bude v Olomouci v rodinách a v penzionech. Sbor v Olomouci už pilně pracuje na přípravě a na tvorbě zázemí pro úspěšné konání konference.

Farní sbor v Olomouci, kde se konference bude konat, má živé partnerství s americkým presbyterním sborem v Athens, Georgia. V posledních letech se sbory v Olomouci a Athens navštěvovaly, uspořádaly společná setkání a semináře a zažily spolu krásné společné týdny. Sbory v Kateřinicích a v Ratiboři spojuje společný zájem o hudbu zvonků s presbyterním sborem Westminster v Pittsburghu ve státě Pennsylvánie. Letos v červenci přijel zase tým z Pittsburghu na týden společného hraní zvonků s krásným závěrečným koncertem v kostele v Ratiboři. 

PUSA1

Sbory v Letohradu a v Annapolis ve státě Maryland zase mají už víc než 20letou historii partnerství a více než stovka lidí z každého sboru měla už možnost zavítat do toho druhého sboru. Toto léto navštívili dva mladí lidé z ČCE Annapolis a jiné sbory v USA a měli možnost poznat život v Americe a zvlášť život Presbyterní církve. 

Ale i Diakonie a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy jsou aktivní součástí tohoto partnerského společenství. Právě poslední partnerská konference se konala v roce 2019 v Columbia Theological Seminary, která je partnerskou institucí Evangelické teologické fakulty. 

Očekáváme v Olomouci kolem 60 účastníků a velice doufáme, že mezi účastníky budou i lidé, kteří mají chuť se sborem v USA nebo ve Skotsku také započít partnerství. Pokud budete chtít další informace, můžete se obrátit na Gerharda Reininghause, předsedu pracovní skupiny pro partnerství, a to nejlépe mailem na adresu ~.vxZ._%WnFjGK92YbEuVf29g

Více informace najdete také na webových stránkách partnerství. Tamtéž naleznete i další informace o partnerství a o dalších aktivitách pracovní skupiny pro partnerství, jako například zoom konference, které pořádáme každý rok dvakrát. Ta nejbližší se bude konat v neděli 23. října 2022 od 20 hod. Téma bude: Církev a děti.

Gerhard Reininghaus, ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře