Ego i něcismus. Mladá výtvarnice zachytila současné modly

26. prosince 2022

(ČB 12/2022) V úterý 20. září měla v Kristově kostele v Ostravě vernisáž malá, ale i z religionistického hlediska velice zajímavá výstava. Magdalena Šlahařová, studentka Fakulty umění na Ostravské univerzitě, zde vystavila pět svých obrazů, úmyslně vytvořených ve stylu slavného Mistra Theodorika, dvorního malíře Karla IV. Svému cyklu dala souborný název Modly současnosti

Ego i něcismus. Mladá výtvarnice zachytila současné modly
26. prosince 2022 - Ego i něcismus. Mladá výtvarnice zachytila současné modly

„Snažím se o nastavení jakéhosi zrcadla, které by mohlo každému takovému ,věřícímu‘ připomenout, že i jeho modla je v podstatě iracionální. Zobrazením model ve formátu relikviářů si současně pohrávám s myšlenkou toho, co by asi viselo na zdech katedrál 21. století,“ vysvětlila autorka. 

Magdalena Šlahařová (*2001, Ostrava)

Studentka 2. ročníku oboru Intermediální umění (ateliér Video, multimédia, performance) pod vedením doc. Jiřího Surůvky na Ostravské univerzitě, fakultě umění. Vystudovala Střední uměleckou školu v Ostravě. V roce 2017 autorka plakátu k divadelnímu představení „ZOB, ZOB, ZOBAN!!!“ (aut. Edvard Schiffauer) Dětského operního studia Národního divadla moravskoslezského. Od roku 2019 vytváří materiály pro pacienty logopedické ambulance v Ostravě-Porubě na základě spolupráce s PhDr. Alenou Ptáčkovou. V roce 2020 vyšel její obraz Pandemie podle Muncha v českém výtvarném časopise Protimluv (č. 2/2020). V letech 2021–2022 spolupracovala s českou neziskovou organizací Respektuju, kde vytvářela ilustrace pro jejich příspěvky na sociálních sítích. Ve volném čase se věnuje malbě, digitálnímu umění, filmu a střihu videí.

Forma byla inspirována malbami středověkých mistrů, konkrétně Mistrem Theodorikem a Mistrem třeboňského oltáře. Kromě zjevné inspirace v kompozici a způsobu vyobrazování ikon převzala Šlahařová (např. pro Mistra Theodorika) i typický způsob přemalovávání barvou přes okraje rámu (v tomto případě pomyslného rámu) či přidání prvku typického pro relikviáře – relikvie. Každá z „ikon“ má tak svou vlastní relikvii v dolní části rámu, která nějakým způsobem zrcadlí charakter jednotlivých model – jedná se o kousek zrcadla, matcha prášek, minci, krystal a kus nepopsaného papíru.

001147

Cyklus obrazů zpracovává pět různých „model“: víru ve zdravý životní styl, víru v úspěch a bohatství, víru v sebe samotného, víru v esoterismus a víru v „něco nad námi, co ale určitě není Bůh“.

Autorka je členka ostravského evangelického sboru, proto také bylo nasnadě umístění výstavy přímo v interiéru ostravského Kristova kostela. 

V letáku rozdávaném na vernisáži autorka líčí, co ji podnítilo k vytvoření tohoto cyklu. Vypráví o setkání s kamarádem, který se vysmíval iracionalitě křesťanství, ale vzápětí si šel s krystalem na krku přečíst svůj denní horoskop. Magdalena Šlahařová odevzdala tento cyklus jako svoji závěrečnou klauzurní práci. Komisí byl ohodnocen zcela ojedinělou známkou „A“.

ostrava.evangnet.cz/ARo
foto: archiv FS Ostrava