Domov Pomněnka

27. března 2023

(ČB 3/2023) V březnu loňského roku v Novém Městě na Moravě byl položen základní kámen Domova Pomněnka pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Domov staví Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Myslibořice, a spolupracuje přitom s farním sborem ČCE v Novém Městě na Moravě.

Domov Pomněnka
27. března 2023 - Domov Pomněnka

„Máme téměř hotovou hrubou stavbu. Uvnitř probíhá instalace vzduchotechniky, vody, topení a elektrorozvodů,“ popisuje stav na konci února ředitelka Domova Myslibořice Michaela Grmelová. Stavba by měla být dokončena v únoru příštího roku, a hned jak bude domov vybaven nábytkem a projde kolaudací, bude moci Diakonie přijímat nové klienty.

Impulzem k zahájení plánů na nový domov bylo setkání Michaely Grmelové s kurátorem novoměstského sboru Petrem Hladíkem již v roce 2015. „Na konventu Horácké seniorátu paní ředitelka nabízela prostor ke spolupráci s některým farním sborem a náš sbor v tu chvíli uvažoval, že jednu svoji nemovitost poskytne právě pro účely nějaké sociální služby. Ve vhodný okamžik se tedy potkala nabídka s poptávkou. Následovalo několik let, v jejichž průběhu jsme společně hledali možnost, jak své záměry spojit. Ale naše nemovitost se ukázala pro poskytování sociálních služeb jako nevhodná, proto jsme brzy přešli k jednání o novém domově,“ vysvětluje pozadí spolupráce Petr Hladík. Novoměstský sboru podepsal s myslibořickým střediskem Diakonie dohodu o spolupráci, načež se rozběhla série jednání s Novým Městem na Moravě, zdejšími poskytovateli sociálních služeb i s krajem Vysočina. „Výsledkem bylo, že jsme se rozhodli postavit dům, který pokryje zdejší poptávku po pobytové službě pro lidi s Alzheimerovou nemocí,“ doplňuje Michaela Grmelová. 

Moderní domov pro seniory

Pomněnka bude moderní stavba, která odpovídá standardům současné doby. Její zelená střecha bude zadržovat vodu, teplo bude čerpat ze země, využije i zbytkové teplo. Bude mít uzavřený dvůr pro bezpečný pobyt klientů. Navíc je umístěna v krásném prostředí, které navazuje na městskou odpočinkovou zónu, takže umožní klientů a jejich rodinným příslušníkům procházky bezbariérovým prostředím. „Co se týče přístupu ke klientům, chceme využít zkušeností z našeho mateřského domova v Myslibořicích, kde o klienty s demencí pečujeme už více než 30 let,“ konstatuje Michaela Grmelová. 

Podpora církve i dalších organizací

Stavba Domova Pomněnka je financována z více zdrojů. Tím hlavním je dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Dílem přispívají kraj Vysočina a Nové Město na Moravě. Významnou částí se podílí také Společenství dárců Diakonie. Zbytek hradí myslibořické středisko z vlastních rezerv, část pokryje úvěrem. Na vybavení domova poslouží výtěžek z veřejné sbírky. Novoměstský sbor se v dohodě zavázal, že bude pořádat aktivity, které povedou ke zvýšení povědomí o značce Diakonie a také k podpoře veřejné sbírky. „Díky podpoře z Diakonických a rozvojových projektů jsme v roce 2022 začali pořádat Festival pro Pomněnku. 

qr verejna sbirkaSkládal se například z food festivalu, benefičního koncertu nebo dobročinné aukce. Díky tomu se nám podařilo získat téměř 400 000 korun, které jsme již odeslali na účet veřejné sbírky,“ shrnuje Petr Hladík. Novoměstský sbor pokračuje v pořádání festivalu také v letošním roce. Kromě toho chystá podporu celocírkevní Svatodušní sbírky. „Akci jsme nazvali Milion pro Pomněnku. Sbor vyčlenil ze svých rezerv jeden milion korun, který chce znásobit. Za každou korunu, kterou se v rámci Svatodušní sbírky podaří v naší církvi vybrat, přidáme korunu z našich zdrojů, a to až do výše jednoho milionu,“ popisuje Petr Hladík. Výtěžek ze Svatodušní sbírky půjde na vybavení domova, jako jsou polohovací postele, matrace a nábytek. „Naším cílem je získat ve veřejné sbírce šest milionů korun. V únoru 2023 jsme měli už dva miliony korun. Věřím tedy, že se nám plán podaří splnit a díky tomu pořídíme včas vybavení domova a budeme moci co nejdříve po kolaudaci přijímat první klienty,“ uzavírá kurátor novoměstského sboru.

Více podrobností najdete na webu domovpomnenka.cz

Petr Hladík