Dokud nás smrt nerozdělí?

2. března 2023

(ČB 2/2023) Základem křesťanské životní cesty je obnovení našeho vztahu k Pánu Bohu. A naše vztahy k lidem kolem nás – manželské, rodičovské, přátelské, kolegiální… Ty by měly z naší strany alespoň v malém odrážet nezměrnou Boží věrnost, velkorysost a lásku. To, jaké vztahy máme s našimi blízkými, je často hlasitějším vyznáním či svědectvím o naší víře než naše slova.

Dokud nás smrt nerozdělí?
2. března 2023 - Dokud nás smrt nerozdělí?

Krásný Boží dar…

Dar mužsko-ženské přitažlivosti a manželství je jedinečný ve své vášnivosti, slasti, intimní i přátelské blízkosti, potenciálu k rozmnožení života. Jedinečným způsobem zrcadlí Boží lásku, moc, kreativitu i vášeň.

Není náhoda, že v Novém zákoně jsou klíčové teologické výpovědi o významu manželství uvedeny v kontextu velmi praktických otázek: Je povolen rozvod? Jak mají spolu křesťanští manželé žít? „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mk 10,9) „Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.“ (Ef 5,31–32) 

…i nelehký úkol

Sexualita nám byla Pánem Bohem svěřena do dlouhodobých a věrných vztahů. K intimitě dotyků našich těl má patřit podpůrné sdílení celého partnerova životního příběhu. Toto přesvědčení víry se ovšem i v křesťanské manželské praxi střetává s faktem, že uzavřením manželství se naše sexualita jako lusknutím prstu nenasměruje napořád už jen k manželovi, kterému jsme slíbili věrnost duše i těla. Jdeme-li životem bok po boku roky i desetiletí, někdy se dostaví únava, stereotyp v intimním životě, pokušení k mimomanželským vztahům… Nač se pozitivně soustředit a čemu se vyhýbat, abychom naplnili Boží sen o manželství, které rozdělí až smrt?

Vklady na manželský účet

Jak pečovat o své manželství a jak manželskou sexualitu kultivovat?

 •  Vyhrazením pravidelného kvalitního času jen pro sebe navzájem. Měli bychom si jej naplánovat alespoň jednou týdně a měl by mít nejméně několik hodin. Naplněn by měl být střídavě podle preferencí obou manželů: dlouhou procházkou, večeří v restauraci, společným sportem či koníčkem, návštěvou kina, divadla, koncertu…
 • Soustředěnou komunikací do malých každodenních rituálů, třeba u snídaně, u odpolední kávy, u večeře nebo před usnutím. Součastí těchto rituálů se může stát nejen sdílení našich prožitků a vzájemné vyjádření podpory, sympatie a obdivu, ale třeba i společná chvíle pro modlitbu a čtení z Bible. 
 • Tyto postupně přibývající pozitivní vklady na manželské vztahové konto se pak mohou stát významným základem pro řešení nedorozumění, neshod, hádek i větších konfiktů, které žádný pár neminou. Můžeme si pak v podobných situacích vyjít vstříc, protože zůstatek našeho „vztahového konta“ je vysoce kladný a můžeme z něj občas i vybrat, aniž by se celý vztah zhroutil.
 • Jakkoli je zdravé, aby si každý z nás ponechal svůj vlastní koníček a čas či prostor jen pro sebe, dáváme se dohromady také proto, abychom společně zvládli největší životní úkoly: pořízení a zařízení vlastního domova, zplození a výchovu dětí a později podporu vnoučat (jsou-li nám dána), společnou práci pro širší rodinu, církev nebo společnost. To všechno může upevnit kvalitu i trvání manželství. Stejně důležité je, abychom s naším manželstvím sladili i další velký životní úkol, totiž profesní kariéru (obvykle různoběžnou).
 • Péčí o svůj zevnějšek – kilům přibývajícím po svatbě se vyhne jen málokdo z nás. To ovšem neznamená, že bychom neměli mnoho možností, jak se pro partnera dělat hezkým nejen podle svých, ale ještě více podle jeho představ.
 • Sexualitu můžeme kultivovat např. podle rad Johna Gottmana, autora knihy Sedm principů spokojeného manželství: Řekněte si, co přesně myslíte slovem „sex“. Naučte se o „tom“ spolu mluvit. Poznejte navzájem své sexuální „mapy lásky“ (prožívání). O sexuální intimitě průběžně konverzujte. Naučte se, jak iniciovat sex i jak jej jemně odmítnout.
 • Přímluvnou modlitbou za manželství: Ježíš zachránil počátek mladého manželství zázračným proměněním vody ve víno. My se jistě můžeme modlit za jeho „nové víno“ pro naše manželství, a to nejen když máme pocit, že jsme právě jen „na vodě“. 

pexels-văn-thắng-1415131

Odolat svodům

O vymezení a obraně vůči vnitřnímu i vnějšímu pokušení už jen pár vět: 

 • Buďme vůči sobě i Pánu Bohu naprosto upřímní: Neexistuje člověk, ani v dlouhodobě spokojeném vztahu, který by někdy nepomyslel na nevěru či rozchod a nebyl k nim občas sváděn. Upřímná a vroucí prosba „neuvoď nás v pokušení“ musí být vyslovována i nad našimi partnerskými vztahy.
 • Jakýkoli mimomanželský flirt si musíme striktně zakázat. Nejprve proto, že má potenciál stát se náhražkovou drogou, kterou vyplníme nějakou aktuální bolavou mezeru v manželství. A pak rovněž proto, že nás přivádí na nakloněnou rovinu, po které můžeme v každém dalším okamžiku začít klouzat nezadržitelně dolů.
 • Obdobné je to s pornografií. Neničí jen intimitu těch, kdo ji vyrábějí, ale i těch, kdo ji sledují.
 • Přes všechna dobrá předsevzetí občas přijde z obou stran selhání v komunikaci, nesplněných slibech… Téměř vše se dá zachránit omluvou, odpuštěním a upřímným úsilím o nápravu, které rovněž odráží Boží velkorysé milosrdenství.

Roman Mazur
foto: pexels.com