ČB 2/2023. TÉMA: VYZNAVAČSTVÍ A SVĚDECTVÍ

2. března 2023

(ČB 2/2023) Osobu na titulní straně jste jistě poznali – je to samozřejmě Svatopluk Karásek. Fotograf František Plzák ho takto zachytil při vystoupení hudební skupiny Svatopluk při oslavách století církve v roce 2018.

ČB 2/2023. TÉMA: VYZNAVAČSTVÍ A SVĚDECTVÍ
2. března 2023 - ČB 2/2023. TÉMA: VYZNAVAČSTVÍ A SVĚDECTVÍ

Orel víry

Osobu na titulní straně jste jistě poznali – je to samozřejmě Svatopluk Karásek. Fotograf František Plzák ho takto zachytil při vystoupení hudební skupiny Svatopluk při oslavách století církve v roce 2018.

Fotka je to magická. A to zde nemám na mysli pouze její estetiku – jakkoliv Františkovu umu ráda vyseknu poklonu. Sváťa na ní dělá své typické gesto – mává rukama jako křídly. Dělával to na svých koncertech při písni Orel. I v době, když mu v závěru života zdravotní stav už nedovoloval zpívat a kapelu na pódiu pouze doprovázel svojí přítomností, tohle typické gesto si přesto často neodpustil. 

Když jsem vybírala obrázek na titulní stranu tohoto čísla, dlouho jsem hloubala nad tím, jak evangelické vyznavačství a svědectví vyjádřit. Osobností, které by to svým životním příběhem naplňovaly, máme v protestantském prostředí mnoho: Palach, Horáková, Komenský, Hus… 

Měla jsem ale obavu, protože evangelická nátura má přece vůči stavění lidí na piedestal averzi. Nechceme, aby se z těchto velikánů staly voskové figuríny ve vitríně ani skoro svatí. Navíc jsou to takové pilíře naší historie, vracíme se k nim často, a tak jsem nechtěla přispívat k inflaci síly jejich odkazu. 

A pak jsem si vzpomněla na „letícího orla“ Sváťu. Jeho víru nezlomila perzekuce ani vězení. A o Kristu svědčil i daleko od kazatelny – jako písničkář, disident, autentický a ryzí člověk s hlubokou vírou.

To všechno se mi vybaví při pohledu na jeho k letu rozepjaté paže. V jeho gestu je obsaženo nejen vycházení vstříc světu. Je v něm také vertikála. Vědomí, že pouze za pomoci svých křídel daleko nedoletíme. „Orel to na svém pahýlu tuší, že nelítá se křídly, že lítá se duší,“ zpívá Karásek. 

Inspirativní čtení přeje

Adéla Rozbořilová

ARO barva

OBSAH

TÉMA
Biblická úvaha – A. Hanychová
Rozhovor s Martinem Balcarem – A. Rozbořilová
Svědectví je, když to bolí – P. Sláma
Dokud nás smrt nerozdělí? – R. Mazur
Rozhovor s krajankou M. Provazníkovou – A. Rozbořilová
Otázka na tělo – A. Rozbořilová
MOJE CÍRKEV
Střední zdravotnická škola EA Brno – D. Ženatá
Církevní vedení přivítalo delegaci SCEAV – J. Hofman
Ekumenické modlitby propojily církevní společenství – A. Rozbořilová
Otevřme bránu – K. Šimr
Pražské teologické fakulty slavily společně – J. Hofmanová
Pastýře známe všichni... – A. Peltanová
Farářský kurz ve znamení ekologické krize – A. Rozbořilová
DIAKONIE
Postavit se na vlastní nohy – A. Šůra
SLOVO
Pomoc obětem sexuálních deliktů v náboženském kontextu – I. Popová
Za farářem P. Kalusem – I. Ryšavý
Plodit i v nečase J. Radová
Recenze: Od našich kořenů k otevření druhému – E. Foukalová
Recenze: Šoupat se směrem k otci– L. Ridzoňová
Poslední slovo – I. Květonová