Bavorští evangelíci věnují výtěžek postní sbírky naší církvi

4. května 2023

(ČB 4/2023) Letošním ročníkem Postní akce (Fastenaktion) se Evangelická luterská církev v Bavorsku rozhodla podpořit Českobratrskou církev evangelickou. Právě tam poputuje výtěžek z celocírkevní sbírky. Slavnostní zahájení se konalo s hojnou českou účastí ve dnech 3. – 5. 3. 2023 v Selbu.

Bavorští evangelíci věnují výtěžek postní sbírky naší církvi
4. května 2023 - Bavorští evangelíci věnují výtěžek postní sbírky naší církvi

Solidarita jako postní myšlenka

„Postavit se v Evropě jeden za druhého“ – tak se jmenuje každoroční Postní akce Evangelické luterské církve v Bavorsku. Vychází z centrální myšlenky půstu – zaměřit se na potřebné či trpící. Bavorští evangelíci každý rok vyberou některou z církví ve střední či východní Evropě, která obdrží výnos z celocírkevní sbírky napříč Bavorskem, která probíhá po celé postní období.

„Během postního období křesťané přemítají o Ježíšově cestě utrpení. Osobní odříkání – půst – je pro nás často symbol soustředěného pohledu na Ježíšovu cestu ke kříži. Požitky a další věci se přesunou do pozadí anebo se je snažíme vynechat. Postní akce tuto myšlenku přebírá a zaměřuje se na lidi, kteří z nejrůznějších důvodů trpí,“ vysvětluje Raphael Quandt, hlavní koordinátor. 

DSC_8834

V minulých letech Evangelická luterská církev v Bavorsku podpořila například Evangelicko-augsburskou církev v Polsku (2022), Evangelickou církev augsburského vyznání ve Slovinsku (2021) či Evangelickou církev v Rumunsku (2020). Tematicky byly postní akce zaměřeny například k otázkám pastorační péče, životního prostředí či důstojného stáří.

Nejde přitom jen o peníze. Bavorští evangelíci považují za důležité také navazovat a utvářet živé vztahy mezi oběma partnerskými církvemi. Projekt má pomoci „stavět mosty“, a podpořit tak vzájemnou solidaritu a spolupráci napříč Evropou. 

Vzděláním proti nenávisti

V letošním roce se stala partnerskou církví Českobratrská církev evangelická. Postní akce s názvem „Vzděláním proti nenávisti“ se věnuje tématu vzdělávání a výchovy dětí a mládeže, ale i dospělých. Právě vzdělání totiž naše církev vidí jako zásadní nástroj, který umožňuje měnit společenské klima a budovat pocit vzájemnosti a přijetí.

„Jsem ohromen tím, jak jasně a silně Českobratrská církev evangelická prosazuje vzdělání jako klíčový prostředek k posilování míru a porozumění. Takový přístup umožňuje nejen brát vážně každého jednotlivce a posilovat jeho vyspělost a začleněnost, ale také podporovat kritické myšlení a společenskou angažovanost,“ prohlásil bavorský zemský biskup Heinrich Bedford-Strohm.

Zahájení sbírky ve znamení česko-bavorského společenství

Oficiální zahájení Postní akce bývá každoročně ve dnech kolem neděle Reminiscere, tedy na konci druhého postního víkendu. Začátek letošní postní sbírky připadl na víkend 3. – 5. března 2023. Bavorští evangelíci pozvali početnou českou delegaci k návštěvě Selbu, města ležícího nedaleko Aše a spojeného s výrobou porcelánu. Na místě je přivítali manželé Volker a Elke Pröbstlovi, kteří oba působí jako faráři děkanátu Selb.

Na zahajovací víkend byl naplánován pestrý program. Sobotní dopoledne všichni společně navštívili několik evangelických kostelů v česko-bavorském pohraničí. Výprava nejdříve zamířila do Hranic a Podhradí, aby si prohlédla církevní stavby ve správě ČCE. Druhý jmenovaný, též známý jako kostel Dobrého pastýře, je dokonce údajně vůbec nejstarším reformačním kostelem na území bývalého Rakouska-Uherska. Díky svému unikátnímu dřevěnému interiéru je chráněn jako kulturní památka.

DSC_8298

Po obědě se pak členové obou církví přesunuli na německou stranu hranice, kde navštívili dva evangelické kostely v Selbu. V tom větším z nich – městském kostele – se pak konal večerní koncert v režii židenického pěveckého tělesa Chrapot a žesťového souboru děkanátu Selb. Následovala prezentace projektů ČCE na podporu Ukrajiny. Magdaléna Šrubařová ze sboru Brno-Židenice přítomným představila, jak její sbor pomáhá Ukrajincům zasaženým válkou. Se svým příběhem vystoupila také paní Julia, původně ředitelka výtvarné školy, která utekla z domovského Chersonu těsně předtím, než byly budova školy i celé město zničeny bombardováním. Útočiště nalezla v evangelickém sboru v západočeských Přešticích, kde – jak sama říká – našla kromě ubytování i novou „církevní rodinu“.

Po celý víkend doprovázeli českou delegaci z Prahy také místní českobratrští evangelíci z přilehlých sborů v Aši, Chebu a dalších v čele s místní farářkou Vlastou Groll. Také jim, kromě bavorských evangelíků, patří velký dík a vděčnost za pomoc a milé společenství.

Němečtí evangelíci ocenili české projekty

Vrcholem společného programu byly slavnostní nedělní bohoslužby v městském kostele v Selbu. Po kázání synodního seniora Českobratrské církve evangelické Pavla Pokorného a přijímání večeře Páně se ujal slova zemský církevní rada Michael Martin, aby oficiálně zahájil letošní postní sbírku. „Často se mě lidé ptají, čím vlastně můžeme být přínosem ve všech současných krizích v Evropě. Pro mě je to jiný pohled na problémy naší doby získaný z Písma. Pohled, který je nestranný a orientovaný pouze na společné dobro, který vidí slabé a dává jim hlas, který staví mosty porozumění. Právě bohoslužby, jako jsou tyto, ale i celá postní akce překračují hranice jazyka, kultury a vyznání, když se shromažďujeme v Božím slově a společně přistupujeme ke stolu Páně,“ prohlásil.

DSC_8750

Se svými pozdravy dále vystoupili zástupci českých obcí – Chebu a Aše, kteří zdůraznili důležitost přeshraničních vztahů. Zástupkyně bavorské diakonie (Diakonisches Werk Bayern) Sandra Schuhmannová vyzvala přítomné k jednotnému boji proti nenávisti a k podpoře zranitelných a ohrožených. „Každému člověku by mělo být umožněno cítit se hodnotně a bezpečně,“ uvedla. 

Důraz Českobratrské církve evangelické na výchovu a vzdělávání ocenila členka představenstva Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Verein) Andrea Kühnová. „Vaše vzdělávací projekty mi dávají naději. Začínáte totiž přesně tam, kde je možné dosáhnout změny – u dětí, mládeže a církevních pracovníků. Když tito lidé budou stát na dobrých a pevných základech, přinesou s sebou změnu,“ prohlásila. 

Co děláme proti nenávisti?

Českobratrská církev evangelická připravuje několik důležitých vzdělávacích projektů, které mají napomoci snížit napětí ve společnosti, a naopak podpořit vzájemnou otevřenost a toleranci.

Finanční dar z bavorské postní sbírky využije tato církev ve třech oblastech:

1) Výročí ordinace žen v církvi

Na rok 2023 připadá sedmdesáté výročí ordinace prvních farářek naší církve. Jubileem si chce církev na jedné straně připomenout historický kontext ordinace žen a zároveň propojit do současnosti k tématům, která jsou v naší církvi s ženami spojeny. Dále chce církev oslavy propojit s aktuálním tématem ukrajinské uprchlické krize.

Církev připravuje jednodenní oslavu tohoto výročí, která se bude konat ve druhé polovině roku. Plánovány jsou i další doprovodné záležitosti jako např. jednodenní konference k tématu sexuálního zneužívání žen či setkání žen z Čech, Slovenska a Německa k tématu doprovázení ve smutku.

2) Vzdělávání zaměstnanců

Ústřední církevní kancelář ČCE zajišťuje nejen chod povšechného sboru, ale i podpůrnou činnost vůči farním sborům v České republice. V nadcházejících dvou letech se tak církev chce zaměřit na podporu osobního rozvoje pracovníků ústřední církevní kanceláře.

3) Vzdělávání dětí a pracovníků s dětmi

Pilotní projekt připravuje církev ve spolupráci s Pražským seniorátem ČCE. Zaměřen bude na děti z církevního i mimocírkevního prostředí ve věku 5–15 let. Sekundární cílovou skupinou pak budou pracovníci s dětmi a vedoucí těchto pracovníků v Pražském seniorátu, pro které bude vytvořena ucelená metodika práce s dětmi a bude jim poskytována příslušná podpora a vzdělávání. 

Jedná se o uskutečnění seniorátních setkání pro děti a pracovníky s dětmi a o vznik týmu, který bude v rozvoji práce s dětmi pokračovat. Kromě toho by měla vzniknout katechetická příručka nebo například společná facebooková skupina, chystá se také pravidelně rozesílaný newsletter.

Adéla Rozbořilová s přispěním Evy Balcarové