Interaktivní podklady k rozhovoru o reformě seniorátů

4. října 2022

(ČB 9/2022) Synod naší církve v květnu tohoto roku po důkladné rozpravě přijal usnesení, jímž zahájil celocírkevní rozhovor o reformě seniorátů. Zřejmě nejvýraznějším rysem reformy je návrh nového rozčlenění seniorátů. Staršovstva a seniorátní výbory se mají v průběhu podzimu s navrhovanými změnami seznámit, konventy mají připravit písemná vyjádření.

Interaktivní podklady k rozhovoru o reformě seniorátů
4. října 2022 - Interaktivní podklady k rozhovoru o reformě seniorátů

Synodní rada dostala za úkol doprovodit teze dalšími materiály, zejména mapami a seznamy sborů a kazatelských stanic podle navržených seniorátů. Dále má rozpracovat podmínky poskytování regionální administrativně-technické podpory seniorátním výborům nově navržených seniorátů. A také popsat možnosti úplného uvolnění seniorů, příp. seniorátních kurátorů tak, aby se mohli naplno věnovat pouze práci v seniorátu.

Interaktivní podklady

Synodní rada proto ve spolupráci s ústřední církevní kanceláří připravila pro rozhovor o reformě seniorátů interaktivní podklady, aby se každý zájemce mohl s návrhem důkladně seznámit v uživatelsky přístupné podobě. Interaktivní materiál naleznete na adrese www.e-cirkev.cz/reformasenioratu. Obsahuje stručný úvod synodní rady, zásady, podle kterých se postupovalo při návrhu nového územního členění seniorátů, záznamy dvou již proběhlých diskusí, přehledný harmonogram projednávání reformy, deset interaktivních map, tabulkový přehled zobrazených údajů a odpovědi na často kladené otázky. Podněty či připomínky můžete průběžně zasílat na e-mailovou adresu pravnik@e-cirkev.cz. Podklady budou neustále doplňovány a aktualizovány.senioráty

Mapy

Každá z deseti map (kartogramů) přináší odpovědi na klíčové otázky související s reformou seniorátů. Kromě návrhu nového rozložení seniorátů se z nich dozvíte také mnoho o životě církve v různých regionech. Aktuální data poskytují celistvý obrázek například o tom, jaká je v nových seniorátech souhrnná účast na bohoslužbách, jaký je poměr počtu účastníků bohoslužeb k počtu členů s hlasovacím právem, a to i v měřítku okresů, jaká je obětavost v navržených seniorátech v absolutních číslech i v přepočtu na zaplativšího salárníka, opět i v rozlišení podle jednotlivých okresů. „Rozkliknutím“ sborů a kazatelských stanic na mapě o nich získáte základní statistické údaje, totéž platí o okresech a seniorátech.

Jsme teprve na začátku

Rozhovor o reformě seniorátů právě začíná. Interaktivní podklady mají sloužit jako vodítko pro správní orgány a shromáždění. Jde o pracovní materiály – nejde a nemá jít o konečnou podobu reformy, „vytesané do kamene“. Každé staršovstvo, každá skupina mládeže, každý seniorátní výbor nebo konvent může do rozhovoru přispět, z rozhovoru nemá být nikdo vynechán. senioráty2

Mapové podklady poskytují prostor pro analýzu situace a dávají možnost výhledu do budoucna. Zabývat se jimi mohou jednotlivci i celá shromáždění nejen při úvahách o další činnosti sboru a tvorbě rozvojových plánů. Jejich velkou výhodou je, že na malém prostoru nabízejí kontext celé církve. Dávají příležitost vyhlédnout za hranice vlastního sboru či regionu a poprvé detailně prozkoumat situaci jinde – při vědomí, že jako církev tvoříme jeden funkční celek.

Adam Csukás, právník Ústřední církevní kanceláře