Sbírka kázání bude vycházet jen elektronicky. Nově bude zdarma

23. listopadu 2022

Sbírka kázání pro čtené služby Boží patří již několik dekád mezi tradiční církevní publikace. V posledních letech došlo v jejím vydávání k několika změnám. 

Sbírka kázání se přesouvá do onlinu
23. listopadu 2022 - Sbírka kázání bude vycházet jen elektronicky. Nově bude zdarma

S příchodem nové redakce bylo třeba přehodnotit koncepci publikace i její technické zpracování. Redakce vyslyšela dlouholeté žádosti na lepší přehlednost, čitelnost a grafickou úpravu textu. V roce 2020 tak Sbírka kázání změnila formát – z dosavadní A5 na větší A4. Publikace dostala také novou podobu korespondující s aktuálním vizuálním stylem církve. Větší formát doplnilo zřetelnější písmo a vzdušnější sazba, které měly společně zajistit větší komfort předčítajícímu. 

I přes tyto inovace však zájem o tištěnou verzi Sbírky kázání upadá, a to nejen mezi jednotlivci, ale zejména mezi sbory, kterým je publikace primárně určena. Náklad se tak smrsknul na množství, jehož profesionální tisk je nehospodárný. S každým novým ročníkem přitom zaznamenává redakce další a další propad zájmu o odběr tištěného vydání. Finanční náklady na výrobu přitom stále stoupají.

Příprava publikace je zdlouhavá a technicky náročná. Aktuální redakční rada ve složení Ivo David, Štěpán Hájek a Elen Plzáková dvakrát do roka shromažďuje vějíř 15 kompletních pořadů bohoslužeb, které pocházejí od farářek a farářů Českobratrské církve evangelické. Ediční zpracování pak probíhá pod hlavičkou redakce časopisu Český bratr. Drtivá většina tvůrčího týmu se přitom na přípravě sbírky podílí bez nároku na honorář. Také díky tomu se podařilo snížit finanční náročnost produkce Sbírky kázání na naprosté minimum.

Těší nás, že se vynaložené úsilí vyplácí a zájem o publikaci jako takovou naopak mírně roste. V elektronické podobě ji poptává nebo na církevním webu vyhledává stále více a více zájemců. Dosavadní praxe, kdy prioritu měla tištěná verze a elektronická forma byla ve snaze zvýhodnit předplatitele zveřejněna s určitým zpožděním, pozvolna přestala odpovídat reálné potřebě farních sborů.

Po poradě s vedením ústřední kanceláře se proto rozhodla redakce od nadcházejícího čísla Sbírky kázání (II. 2022/2023) vyjít této poptávce vstříc a zcela upustit od vydávání tištěné podoby. Sbírka kázání bude nadále vycházet pouze v elektronické podobě. Už nyní jsou přitom vydané sbírky dostupné zdarma ke stažení na webu ústředí

Zrušení tištěné podoby Sbírky kázání ovšem neznamená, že by o ni přišli ti zájemci, pro které je obtížné opatřit si výtisk svépomocí anebo pracovat s elektronickou verzí. Takovým na vyžádání výtisk aktuálního vydání rádi opatříme (malonákladovým tiskem a se zjednodušenou vazbou) a zašleme na uvedenou adresu. Stačí se nám ozvat prostřednictvím mailu

S přechodem do webového rozhraní také zcela upouštíme od předplatného. Nově budou všechny Sbírky kázání ke stažení zdarma. Pouze v případě, že si objednáte tištěné vydání, účtujeme 50 Kč/ks + poštovné. Fakturu vám zašleme obratem.